Przejdź do treści

Raporty Microsoft SNDS

Microsoft SNDS (Smart Network Data Services) to pożyteczne narzędzie Microsoftu dla marketingowców e-mailowych, które pozwala Ci na poprawienie reputacji nadawcy w wielu domenach e-mail. Daje ono dostęp do danych o indywidualnych numerach IP oraz do Microsoft Junk Mail Reporting Program, który poprawia dostarczalność do outlook.com, hotmail.com, msn.com i live.com.

ExpertSender umożliwia przeglądanie raportów Microsoft SNDS bezpośrednio na naszej platformie. By uzyskać do nich dostęp, z menu po lewej stronie wybierz Raporty > Microsoft SNDS.

Pojawi się następujący widok:

Poszczególne kolumny zawierają następujące dane:

  • Data
  • RCPT commands – ilość komend RCPT wysłanych z konta w danym okresie. Komendy RCPT należą do protokołu SMTP używanego do wysyłania e-maili oraz określają intencję wysłania e-maila do konkretnego odbiorcy. Na przykład, komenda "RCPT TO:<example@hotmail.com>" wysyła zapytania do serwerów Outlook.com w celu potwierdzenia, że może przyjąć pocztę przychodzącą na example@hotmail.com.
  • DATA commands – ilość komend DATA wydanych z konta w danym okresie. Komendy DATA są elementami protokołu SMTP, które determinują początek tekstu wiadomości oraz składają się z nagłówka i treści wiadomości.
  • User unknown – procent wiadomości wysłanych do nieistniejących skrzynek.
  • Complaint rate – procent kliknięć na przycisk Spam w odniesieniu do całkowitej liczby wysłanych wiadomości
  • Trap hits – liczba wiadomości wysłanych to tzw. trap accounts. Są to konta utrzymywane do Outlook.com i z zasady nie powinny otrzymywać żadnej korespondencji. Stąd też, jeśli wiadomość jest wysyłana na taki adres, prawdopodobne jest, że to spam, a baza adresów e-mail została nabyta bez bezpośredniej zgody subskrybentów.

By dowiedzieć się więcej o Microsoft SNDS, przeczytaj oficjalną dokumentację Microsoft.

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry