Przejdź do treści

Raporty wiadomości email

ExpertSender umożliwia Ci uzyskanie dostępu do szczegółowych informacji i statystyk dotyczących każdego pojedynczego e-maila wysłanego z Twojego konta.

Jak uzyskać dostęp do raportów wiadomości email?

Raport konkretnej wiadomości email może zostać otwarty na dwa sposoby:

 1. Przez sekcję Raporty
  • Z menu po lewej stronie wybierz Raporty > Wiadomości Email. Pojawi się tabela ze wszystkimi wiadomościami email, które wysłałeś.
  • Wybierz zakładkę z wybranym typem wiadomości oraz kliknij na wybraną wiadomość.
 2. Poprzez interfejs Wiadomości Email:
  • Z menu po lewej stronie wybierz Wiadomości Email i kliknij w odpowiedni typ wiadomości, np. Newslettery.
  • Wybierz jedną z zakładek statusu wiadomości (W trakcie wysyłki, Wysłane, Zaplanowane, Wiadomości Robocze, Skasowane, Testowe, Wstrzymane).
  • Kliknij Raporty obok wiadomości, którą jesteś zainteresowany:

Szczegółowe raporty wiadomości

Pojawi się następujący widok:

Nagłówek zawsze zawiera temat analizowanej wiadomości (1). Raport zawiera następujące dane (2):

 • Wysłane – dostarczone + zwrotki
 • Zwrotki
 • Dostarczone
 • Otwarcia
 • Unikalne otwarcia
 • Kliknięcia – wszystkie kliknięcia, wliczając kilka kliknięć jednego subskrybenta
 • Unikalne kliknięcia – ilość pierwszych kliknięć na dowolny link przez dowolnego subskrybenta
 • Klikający – ilość unikatowych subskrybentów, którzy kliknęli na dowolny link w dowolnej wiadomości
 • Skargi – kliknięcia na przycisk Spam
 • Wypisania
 • Cele – ilość sytuacji, w których subskrybent dotarł do strony docelowej
 • Wartość celów – wartość, z jaką subskrybent osiągnął stronę docelową

Otwarcia vs. Unikalne otwarcia

Jeżeli jeden subskrybent otworzy ten sam e-mail trzy razy, wydarzenie to pojawi się w statystykach jako trzy otwarcia oraz jedno unikalne otwarcie.

Kliknięcia vs. Unikalne kliknięcia vs. Klikający

Gdy użytkownik kliknie po pięć razy na dwa linki, w statystykach pojawi się dziesięć kliknięć, dwa unikalne kliknięcia oraz jeden klikający.

W przeciwieństwie do Raportu zbiorczego email, możesz kliknąć na wartość w kolumnie Kliknięcia (zob. (3) powyżej), by otrzymać więcej informacji o kliknięciach w wiadomości:

Wykresy

Dla każdej z kolumn wskazanej w raporcie możesz zobaczyć wykres ukazujący dynamikę tej zmiennej w danym okresie.

Na wykresie pokazane może zostać do 5 zmiennych:

Szczegóły klientów poczty

By uzyskać dostęp do szczegółowych statystyk dotyczących klientów poczty użytych do otwarcia Twojej wiadomości, kliknij przycisk Zobacz szczegóły dla klientów pocztowych u góry. Pojawi się następujący widok:

Kliknij na strzałkę obok każdego klienta by wyświetlić szczegółowe dane na jego temat.

Mapa kliknięć

By zobaczyć mapę kliknięć wiadomości, wciśnij Zobacz mapę kliknięć u góry.

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry