Przejdź do treści

Scenariusze – Wprowadzenie

Zautomatyzowanie ścieżki klienta od momentu rejestracji do konwersji i poza nią jest wyzwaniem dla każdego marketera. Scenariusze znacznie ułatwiają ten proces. Umożliwiają Ci tworzenie predefiniowanych sekwencji wydarzeń, z których każde wywołuje określoną akcję. Za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu opartego na połączonych ze sobą elementach drag&drop, możesz szybko zaimplementować i zwizualizować logikę każdego scenariusza marketingowego.

Podstawy

Każdy scenariusz składa się z sekwencji wydarzeń. Wydarzenia te opisują, co dzieje się z każdym subskrybentem przechodzącym przez ten scenariusz. 

W każdej jednostce biznesowej możesz zapisać dowolną ilość scenariuszy. Ponadto, dowolna ilość scenariuszy może być aktywna w tym samym czasie.

Każdy scenariusz musi mieć Punkt startowy. Od niego zależy, którzy subskrybenci przejdą przez scenariusz. Subskrybenci wchodzą w scenariusz w momencie gdy spełnią kryteria określone w Punkcie startowym. Oznacza to, że w danym momencie przez scenariusz może przechodzić jedynie garstka subskrybentów, lub też bardzo wielu – zależy to od rodzaju Punktu Startowego. By uzyskać więcej informacji o Punkcie startowym, przeczytaj sekcję Zdarzenia scenariuszy

Warto zauważyć, że możliwe jest, by jeden subskrybent przechodził przez kilka scenariuszy równocześnie, pod warunkiem że spełni on warunki ich Punktów startowych.

Status scenariusza 

Każdy scenariusz może mieć jeden z następujących statusów:

  • Działający – wszystkie scenariusze o tym statusie są aktywne oraz będą aktywowane dla każdego subskrybenta, który spełni kryteria określonego w ich zdarzeniu startowym. Scenariusze o tym statusie nie mogą być edytowane.
  • Wstrzymany – wstrzymane scenariusze są tymczasowo nieaktywne. Możesz je edytować, należy jednak zachować przy tym szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy istnieją subskrybenci, którzy weszli do scenariusza i go jeszcze nie ukończyli. Wstrzymane scenariusze mogą być przywrócone do aktywnego statusu, lub też zupełnie wyłączone.
  • Wyłączony – gdy scenariusz jest wyłączony, wszyscy subskrybenci, którzy nie dotarli do zdarzenia końcowego, są usuwani ze scenariusza. Możesz edytować i ponownia wystartować taki scenariusz.
  • Zablokowany – w wypadku błędów w aktywnym scenariuszu, może on zostać automatycznie zablokowany. Takie scenariusze zostaną przesunięte do zakładki Zablokowane, abyś mógł się im bliżej przyjrzeće.
  • Kopia robocza – wszystkie scenariusze, które są ciągle edytowane oraz nie są jeszcze w pełni skonfigurowane, są automatycznie umieszczane w zakładce Kopie robocze. Wszystkie nowo tworzone scenariusze są automatycznie zapisywane jako kopie robocze. Można także ręcznie zapisać scenariusz jako kopię roboczą, jeśli nie jest on jeszcze w pełni gotowy.

Zdarzenia

Częściami składowymi każdego scenariusza są jednostki zwane zdarzeniami. Każde zdarzenie odnosi się do czynności lub też decyzji podejmowanej w obrębie scenariusza. Każde zdarzenie w scenariuszu musi być połączone z przynajmniej jednym innym zdarzeniem za pomocą strzałek, by wskazać kolejność, w jakiej zostaną one wykonane. Każdy scenariusz musi mieć przynajmniej jedno zdarzenie początkowe i jedno końcowe.

Każde zdarzenie może mieć nazwę, która jest wyświetlana na planszy scenariusza, oraz dłuższy, początkowy ukryty, opis do wglądu marketera. Jest 9 typów zdarzeń, które mogą zostać użyte w obrębie scenariusza.

Wiadomości

Jednym z najważniejszych celów scenariuszy jest wysyłanie odpowiednich wiadomości (e-mail, SMS, Web Push, lub też nawet wiadomości innego rodzaju, oferowanych przez inne podmioty) w odpowiednim czasie. Jedynie specjalny typ wiadomości może zostać użyty w scenariuszu. E-maile dla scenariusza tworzymy poprzez kliknięcie na Stwórz wiadomość email dla scenariusza pod opcją Scenariusze > Wiadomości email, podczas gdy nową wiadomość SMS utworzysz przyciskiem Stwórz wiadomość SMS/MMS dla scenariusza po wejściu w pozycję Scenariusze > Wiadomości SMS/MMS.

Każda wiadomość może zostać użyta jedynie raz w jednym z utworzonych scenariuszy. Na liście wiadomości scenariusza znajdziesz informację, który scenariusz używa danej wiadomości. Tylko aktywne wiadomości, które nie zostały przypisane do scenariusza, mogą zostać użyte w zdarzeniach typu Wyślij. By dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł Wiadomości scenariusza.

Zdarzenia specjalne

Można też zainicjować scenariusz przy użyciu zapytania API. Ta opcja jest użyteczna np. gdy chcemy wykorzystać informacje o interakcji klienta z marką na stronie internetowej (jak np. porzucenie koszyka zakupowego) lub w dowolnym innym punkcie stykowym (jak np. wykorzystanie karty lojalnościowej podczas zakupów w sklepie stacjonarnym), by rozpocząć odpowiedni scenariusz marketing automation na wielokanałowej platformie.

Każde zdarzenie specjalne uruchamiane jest indywidualnie dla każdego subskrybenta. Zapytanie API ze zdarzeniem specjalnym może także zawierać dodatkowe pola danych, które będą dostępne w scenariuszu tak długo, póki dany subskrybent będzie w nim uczestniczył.

Jedno zdarzenie specjalne może zostać użyte do uruchomienia kilku scenariuszy równocześnie.

By dowiedzieć się więcej, przeczytaj Zdarzenia specjalne. Przejrzyj również dokumentację API, by uzyskać więcej informacji nt. wywoływania zdarzeń specjalnych poprzez API.

Pola danych

Pola danych umożliwiają dodawanie dodatkowych informacji o subskrybentach podczas scenariusza marketing automation.

Pola danych służą do przechowywania informacji przydatnych jedynie przez określony czas oraz w ramach danego scenariusza. Przykładem może tu być numer id zamówienia, numer śledzący nadaną paczkę lub podobne.

Wartości pól danych uzupełniane są poprzez zapytanie API typu Custom events, a dostęp do nich może uzyskać dowolny scenariusz, który używa pól danych o tej samej nazwie i tego samego typu. Wartości pól danych mogą także zostać wykorzystane w wiadomościach poprzez użycie tagów personalizacyjnych lub Dynamic Content

Pola danych mogą być także użyte do rozróżnienia dwóch instancji tego samego subskrybenta w scenariuszu. Jest to możliwe na przykład na podstawie pola zawierającego numer id zamówienia. Za każdym razem, gdy subskrybent z tym samym adresem e-mail ukończy transakcję, ciągle jednak będąc w scenariuszu powiązanym z poprzednią transakcją, nowa, odrębna instancja tego subskrybenta może wejść do tego scenariusza od samego początku, ale z innym identyfikatorem transakcji.

Pola danych są automatycznie usuwane w momencie gdy skojarzony z nimi subskrybent zakończy wszystkie scenariusze, które tych pól używają.

By dowiedzieć się więcej o polach danych, przeczytaj sekcję Zarządzanie polami danych.

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry