Przejdź do treści

Dodaj tag presonalizacji do wiadomości e-mail

Tagi personalizacyjne  są przydatne do tworzenia ukierunkowanych wiadomości e-mail zawierających dane osobowe subskrybentów.

 

Tag personalizacyjny działa jak szablon tekstowy, który umieszczasz w wiadomości e-mail. Podczas wysyłania wiadomości e-mail tag jest zastępowany odpowiednią treścią, taką jak imię, nazwisko lub współrzędne subskrybenta.

 

Aby dodać imię subskrybenta do wiadomości e-mail za pomocą nowego edytora „przeciągnij i upuść”, wykonaj następujące proste czynności:

1.Otwórz edytor Drag&Drop.

2. Przejdź do menu Treść > Bloki .

3. Przeciągnij i upuść blok tekstu na przestrzeń roboczą.

4. Jeśli masz już przygotowany szablon wiadomości e-mail, przejdź do obszaru tekstowego, w którym chcesz wstawić tag personalizacyjny.

5. Wybierz miejsce w tekście, w którym chcesz wstawić tag personalizacyjny.

6. Kliknij opcję Znacznik personalizacji na pasku narzędzi edycji tekstu nad szablonem wiadomości e-mail.

7. Otworzy się okno. Wybierz żądany tag, który chcesz dodać do wiadomości e-mail. W tym przypadku wybierzemy *[imię_subskrybenta]*, które po wysłaniu wiadomości zostanie zastąpione nazwą subskrybenta.

8. Zapisz swoją pracę.

9. Twoja spersonalizowana wiadomość e-mail jest teraz gotowa do wysłania do subskrybentów.

 

Oto jak Twoja wiadomość będzie wyglądać dla subskrybenta, gdy ją przeczyta.

Na tej stronie
Do góry