Przejdź do treści

Ustawienia konta biznesowego

W ramach ustawień konta biznesowego otrzymasz wgląd do wszystkich testów e-maili które przeprowadziłeś oraz kredytów do testów zakupionych przez Twoją firmę.

W zakładce Testy emaili uzyskasz dostęp do pełnej listy testów emaili wykonanych na Twoim koncie biznesowym, wraz z informacją o użytkowniku wykonującym test, jednostce biznesowej oraz ilości wykorzystanych kredytów.

W zakłądce Kredyty możesz podejrzeć aktualną liczbę kredytów dostępnych dla Twojej organizacji, przypisać kredyty posczególnym jednostkom biznesowym oraz przejrzeć historię stanu kredytów. Aby przypisać kredyty jednostce biznesowej, edytuj kolumnę Stan w rzędzie zawierającym odpowiednią jednostkę biznesową.

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry