Przejdź do treści

Formularze

Formularze ExpertSender to proste formularze subskrypcji (bez designu i brandingu), które możesz umieścić na swojej stronie. Umożliwiają one automatyczne zbieranie danych subskrybentów oraz natychmiastowe dodawanie ich do bazy.

By uzyskać dostęp to listy swoich formularzy, wybierz Subskrybenci > Formularze z menu po lewej stronie.

By stworzyć nowy formularz, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Stwórz nowy formularz.
 2. Wypełnij wszystkie pola w zakładce Ustawienia:
  • Wybierz listę: wybierz jedną ze swoich list subskrybentów, do której subskrybenci będą dodawani w czasie rzeczywistym po wysłaniu formularza
  • Nazwa formularza: wprowadź nazwę, która będzie widniała na liście formularzy
  • URL, na który formularz przekieruje po zapisie: opcjonalny link do strony z podziękowaniem za zapis (pole może pozostać puste)
 3. Kliknij Dalej.
 4. W zakładce Wybór pól wybierz, które pola pojawią się na formularzu subskrypcji. Musisz przeciągnąć wymagane pola z prawej do lewej kolumny. Dwa pola są obowiązkowe: Email oraz Pułapka (niewidoczne pole, dzięki któremu Twojego formularza nie będzie mógł wysłać bot). Pozostałe pola można dodać opcjonalnie. Pamiętaj, że będziesz mógł dodać do formularza tylko takie cechy, które oznaczyłeś jako widoczne podczas ich tworzenia.
 5. Po kliknięciu przycisku Zakończ system wygeneruje kod HTML formularza, który może zostać skopiowany i wklejony w dowolnym miejscu Twojej strony.

Gdy użytkownik wypełni formularz subskrypcji, jego dane zostaną zapisane w systemie: do wybranej listy zostanie dodany nowy subskrybent, a informacje wpisane w poszczególnych polach formularza zostaną dodane jako cechy subskrybenta.

Liczba subskrybentów dodawana przez formularz może być sprawdzana w raportach.

ready_for_translation

Na tej stronie
Do góry