Przejdź do treści

Raporty scenariuszy

By uzyskać dostęp do raportów scenariuszy, wybierz Scenariusze > Scenariusze z menu po lewej stronie oraz klinij na ikonę statystyk () obok nazwy wybranego scenariusza. Zyskasz dostęp do pełnych statystyk scenariusza oraz wszystkich jego komponentów.

Tabela u góry oferuje ogólny przegląd stanu scenariusza:

Graficzna reprezentacja Twojego scenariusza poniżej pokazuje jak wielu subskrybentów przeszło przez każdy etap scenariusza, jak wielu jest na nim obecnie oraz ilu z nich otworzyło daną wiadomość scenariusza, klikneło wewnątrz niej oraz zostało skonwertowanych.

Przykładowy raport:

wyświetla liczbę subskrybentów na konkretnym zdarzeniu
wyświetla łączną liczbę subsrybentów, którzy przeszli przez określony etap
wyświetlają liczbę otwarć, kliknięć oraz konwersji wiadomości

Ponadto, dla każdej wiadomości scenariusza można podejrzeć szczegółowy raport wiadomości. By zobaczyć statystyki wiadomości scenariusza, wybierz z menu po lewej stronie Scenariusze > Wiadomości Email oraz kliknij na ikonę statystyk () obok wybranej wiadomości.

Innym sposobem sprawdzenia funkcjonowania Twoich scenariuszy jest użycie ogólnych raportów zbiorczych email. Z menu po lewej stronie wybierz Raporty > Zbiorcze Email, wprowadź zakres czasowy i ograniczenia danych. Następnie z rozwijanego menu Grupuj po wybierz Typ wiadomości. Tabela pokaże szczegółowe statystyki wszystkich Twoich wiadomości wysłanych w danym okresie pogrupowane po typach wiadomości (właczając wiadomości scenariusza).

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry