Przejdź do treści

Raporty subskrybentów Web Push

By uzyskać dostęp do raportów subskrybentów email, wybierz Raporty > Subskrybenci Email z menu po lewej stronie. Zobaczysz następujący widok:

Raport subskrybentów wskazuje:

  • Wielkość listy – całkowita liczba subskrybentów na liście na końcu okresu;
  • Różnica – różnica pomiędzy liczbą dodanych i usuniętych użytkowników; wartość może być ujemna
  • Dodani – całkowita liczba subskrybentów dodanych do bazy w analizowanym okresie;
    • API – subskrybenci dodani poprzez API;
  • Usunięci – całkowita liczba subskrybentów którzy opuścili bazę w analizowanym okresie;
    • Wypis – subskrybenci, którzy się wypisali
Na tej stronie
Do góry