Przejdź do treści

Raporty Web Module: transactions

ExpertSender Web Module pozwala Ci uzyskać szczegółowe informacje i statystyki na temat wszystkich transakcji dokonanych w systemie.

Jak uzyskać dostęp do raportów transactions?

By uzyskać dostęp do raportów transactions, wybierz z menu po lewej stronie w Web Module Reports > Transactions.

Raporty transactions

Pojawi się następujący widok:

Raport zawiera następujące dane:

  • ID
  • Custom ID
  • Date
  • Visitor type – subskrybent, retargeting potential, lub niemożliwy do zidentyfikowania (unreachable)
  • MD5
  • Value
  • Full information – czy dostępna jest pełna informacja o transakcji?
  • Related sale – czy transakcja jest powiązana z aktywnością w ExpertSender?
  • Actions – pod Details możesz uzyskać więcej informacji o transakcji
Na tej stronie
Do góry