Przejdź do treści

Raporty – Wprowadzenie

Analizy danych i raporty są jednym z najważniejszych narzędzi każdego marketingowca. Rozumienie statystyk generowanych przez Twoje wiadomości może pomóc Ci znacząco podnieść ich efektywność. Jeśli wiesz, jakie informacje możesz zaciągnąć z systemu oraz jak tego dokonać, jesteś na dobrej drodze do efektywnego marketingu.

Raporty w ExpertSender możemy podzielić na dwie podstawowe grupy:

 • raporty zbiorcze, które aktualizują się po pewnym czasie (np. statystyki dostarczeń lub zwrotki pokazują wyniki po ok. 1 godzinie)
 • raporty w czasie rzeczywistym, które się aktualizują natychmiastowo (jak np. data ostatniej aktywności lub ostatniej wiadomości)

Na przykład, w sekcji Raporty wiadomości email będziesz od razu w stanie zobaczyć wiadomość którą właśnie wysłałeś, ale w sekcji Raporty zbiorcze email zostanie ona uwzględniona dopiero po pewnym czasie, ponieważ raporty zbiorcze aktualizują się raz na godzinę.

W ExpertSender dostępne są następujące rodzaje raportów:

Raporty zbiorcze email

Raporty wiadomości email

Raporty subskrybentów email

Raporty zbiorcze SMS/MMS

Raporty wiadomości SMS/MMS

Raporty subskrybentów SMS/MMS

Raporty zbiorcze Web Push

Raporty wiadomości Web Push

Raporty subskrybentów Web Push

Raporty zwrotek

Raporty skarg

Raporty testów porównawczych

Raporty importów

Raporty Microsoft SNDS

Raporty Signal spam

Raporty Social Media

Raporty klientów poczty

Raporty celów

Raporty powodów wypisań

Raporty czasu i lokalizacji

Raporty scenariuszy

Raporty Web Module: brand subscribers

Raporty Web Module: retargeting potential

Raporty Web Module: websites

Raporty Web Module: pop-ups

Raporty Web Module: transactions

Dla wielu rodzajów raportów istnieje możliwość ustawienia ich regularnej wysyłki przez e-mail.

W większości raportów możliwa jest personalizacja zakresu czasowego raportu, ograniczenie jego zakresu oraz wybór kryterium grupowania:

W zakresie czasowym masz do wyboru kilka opcji:

 • Dzisiaj – raport bierze pod uwagę jedynie dane z dnia raportu
 • Ostatnie 7 dni – okres domyślny
 • Ostatnie 30 dni 
 • Ten miesiąc do dziś – okres od początku obecnego miesiąca do dziś; na przykład, jeśli raport wysyłany jest 20 lutego, będzie on zawierał dane od 1 lutego do 20 lutego
 • Ostatni miesiąc – raport bierze pod uwagę poprzedni miesiąc kalendarzowy; na przykłąd, jeśli raport jest wysyłany w lutym, uwględni on dane ze stycznia
 • Ten rok do dziś – okres od początku obecnego roku do dziś; na przykład, jeśli raport wysyłany jest 20 lutego, będzie on zawierał dane od 1 stycznia do 20 lutego
 • Konkretna data – dowolna podana data
 • Wszystkie daty przed – raport bierze pod uwagę wszystkie dane od pierwszego dnia korzystania z ExpertSender aż do konkretnej daty
 • Zakres czasowy – raport bierze pod uwagę okres pomiędzy określoną datą rozpoczęcia oraz zakończenia (włącznie)

Zakres raportu może zostać spersonalizowany w następujący sposób:

 • Aktualna usługa – opcja domyślna; dane nie są filtrowane, wszystkie informacje z Twojego konta są brane pod uwagę
 • Wybrana lista subskrybentów – jedynie informacja z wybranej listy subskrybentów zostanie uwzględniona
 • Wybrana domena – jedynie informacja o subskrybentach należących do konkretnej domeny zostanie uwzględniona (np. gmail.com lub yahoo.com)
 • Wybrana rodzina domen – jedynie informacja o subskrybentach należących do konkretnej rodziny domen zostanie uwzględniona
 • Wybrany typ wiadomości – jedynie informacja o konkretnym typie wiadomości zostanie uwzględniona
 • Wybrany adres IP – jedynie informacja o wybranym adresie IP zostanie uwzględniona
 • Wybrany segment – jedynie informacja o konkretnym segmencie zostanie uwzględniona
 • Wybrana dostawca – jedynie informacja o adresach pochodzących od konkretnego dostawcy zostanie uwzględniona
 • Wybrany tag – jedynie informacja o wiadomościach z wybranym tagiem zostanie uwzględniona
 • Wybrana optymalizacja wysyłki czasowej – opcja ta uwzględnia ustawienia optymalizacji czasu wysyłki:
  • Brak optymalizacji – jedynie wiadomości, które nie korzystają z narzędzia optymalizacji czasu wysyłki zostaną uwzględnione
  • Optymalizacja czasowa użyta – jedynie wiadomości, które zostały wybrane w czasie dobranym przez algorytm zostaną uwzględnione
  • Optymalizacja czasowa nie użyta – zostaną uwzględnione jedynie wiadomości, dla których optymalizacja była włączona, ale nie było wystarczająco dużo danych o aktywności subskrybenta by wybrać optymalny czas wysyłki
 • Wybrana optymalizacja strefy czasowej – opcja ta uwzględnia ustawienia tzw. podróży w czasie:
  • Nie użyto optymalizacji – jedynie wiadomości, które nie korzystają z narzędzia optymalizacji strefy czasowej zostaną uwzględnione
  • Strefa czasowa zoptymalizowana – jedynie wiadomości, które zostały wybrane w czasie dobranym przez algorytm zostaną uwzględnione
  • Strefa czasowa niezoptymalizowana –  zostaną uwzględnione jedynie wiadomości, dla których optymalizacja była włączona, ale nie ma odpowiednich danych pozwalających na przypisanie subskrybenta do strefy czasowej (np. gdy subskrybent nie otworzył jeszcze żadnego e-maila)
 • Wybrany typ klienta pocztowego – jedynie informacja o wiadomośćiach otwartych na konkretnym typie klienta pocztowego zostanie uwzględniona: Webmail, Desktop, Mobile lub Inne. Możesz także wskazać wiadomości jeszcze nie otwarte wybierając opcję Brak aktywności.

Wszystkie dane raportu mogą zostać ściągnięte w pliku CSV lub XLS (Excel) file. Wciśnij odpowiedni przycisk na dole:

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry