Przejdź do treści

Raporty zbiorcze SMS/MMS

ExpertSender umożliwia Ci uzyskanie dostępu do szczegółowych informacji i statystyk dotyczących wszystkich SMSów wysłanych z Twojego konta.

Jak uzyskać dostęp do raportów zbiorczych SMS?

By uzyskać dostęp do raportów zbiorczych SMS, wybierz z menu po lewej stronie Raporty > Zbiorcze SMS/MMS.

Zbiorcze raporty SMS

Pojawi się następujący widok: 

Raport zawiera następujące dane:

  • Wysłane – dostarczone + zwrotki
  • Wysłane części – wiadomości SMS dłuższe niż 160 znaków są w rzeczywistości wysyłane jako sekwencja krótszych wiadomości, która jest następnie łączona w telefonie adresata. Ta kolumna zawiera całkowitą ilość części wiadomości obliczoną na podstawie wszystkich wysłanych wiadomości SMS.
  • Zwrotki
  • Dostarczone
  • Kliknięcia – wszystkie kliknięcia, wliczając kilka kliknięć jednego subskrybenta
  • Klikający – ilość unikatowych subskrybentów, którzy kliknęli na dowolny link w dowolnej wiadomości
  • Wypisania
  • Cele – ilość sytuacji, w których subskrybent dotarł do strony docelowej
  • Wartość celów – wartość, z jaką subskrybent osiągnął stronę docelową

Kliknięcia vs. Klikający

Gdy użytkownik kliknie po pięć razy na dwa linki, w statystykach pojawi się dziesięć kliknięć oraz jeden klikający.

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry