Przejdź do treści

Cechy subskrybentów

Cechy subskrybentów są narzędziem, które pozwala Ci na dodanie dowolnych informacji na temat subskrybentów do swoich list. Na przykład, możesz przechowywać informacje o mieście, kraju, płci lub wieku swoich subskrybentów.

Aby stworzyć nową cechę subskrybenta, wykonaj następujące kroki:

 1. Z panelu po lewej stronie wybierz Subsckrybenci > Cechy.
 2. Kliknij Dodaj nową cechę. Pojawi się następujące okienko:
   
 3. Wpisz Nazwę cechy (np. Miasto lub Płeć) oraz nazwę do wyświetlenia (bardziej opisową nazwę, która zostanie wyświetlona subskrybentowi).
 4. Następnie wybierz odpowiedni typ cechy. ExpertSender oferuje następujące typy cech:
  • Tekst – wartość może być dowolną sekwencją znaków
  • Liczba całkowita – wartość musi być liczbą całkowitą
  • Kwota – wartość jest ułamkiem dziesiętnym z dwoma miejscami po przecinku (np. 12,50)
  • Data – wartość jest datą w formacie RRRR-MM-DD. Kliknij ikonę kalendarza, by wybrać domyślną datę z rozwijanego kalendarza
  • Data i czas – wartość jest datą w formacie RRRR-MM-DD wraz z dokładną porą dnia. Kliknij ikonę kalendarza, by wybrać domyślną datę z rozwijanego kalendarza oraz ikonę zegara, by wybrać domyślną porę.
  • Lista wyboru – wartość wybierana jest z listy uprzednio określonych opcji. Dodaj wszystkie możliwości do systemu, a następnie wybierz opcję domyślną.
  • Tak/Nie – wartość jest jedną z dwóch opcji: "tak" lub "nie"
  • URL – wartość jest adresem URL
 5. Domyślny tekst jest używany jako domyślna wartość pola, gdy żadna inna wartość nie jest podana.
 6. W polu Opis możesz dodać bardziej szczegółową charakterystykę pola oraz jego cel.
 7. Możesz zdecydować, że Twoja cecha będzie miałą status Wymagana. Adres e-mail bez wymaganego pola nie może zostać dodany do systemu.
 8. Cecha może także zostać oznaczona jako Widoczna, co oznacza że subskrybenci mogą ją zobaczyć i edytować podczas procesu wypisu w swoim Centrum Ustawień.
 9. Gdy Twoja cecha będzie gotowa, kliknij Stwórz cechę. Pole powinno się teraz pojawić w bazie danych i być gotowe do użycia.

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry