Przejdź do treści

Szablony

Sekcja Szablony umożliwia Ci przechowywanie szablonów nagłówków i stopek wiadomości. By uzyskać dostęp do swoich szablonów, wybierz Wiadomości Email > Szablony z panelu po lewej stronie. Znajdziesz tam wszystkie nagłówki i stopki które zapisałeś.

Aby stworzyć nowy nagłówek lub stopkę:

  1. Wciśnij przycisk Stwórz nowy nagłówek lub Stwórz nową stopkę.
  2. Wprowadź nazwę w polu Nazwa szablonu.
  3. Opcją domyślną jest tworzenie szablonu w HTML. 
    • Jeśli czujesz się komfortowo z HTML, możesz wybrać Prosty edytor HTML. W tym wypadku musisz wpisać cały swój kod (np. <p>…</p> oraz <strong>…</strong>) samodzielnie.
    • Możesz także wybrać Wizualny edytor HTML. Wprowadź w nim treść swojej wiadomości. Dodaj odpowiednią strukturę oraz styl za pomocą narzędzi dostępnych w edytorze.
  4. Subskrybenci mogą spróbować przeczytać Twoją wiadomość na prostym urządzeniu, które nie wyświetla HTML prawidłowo. Dla takich subskrybentów możesz również stworzyć tekstową wersję wiadomości. Przejdź do zakładki Tekst i kliknij Edytor tekstowy, lub też, jeśli masz już treść w HTML, wybierz opcję Konwertuj HTML do wersji tekstowej.
  5. ExpertSender umożliwia także wykorzystanie jednej z najnowszych technologii emailowych: AMP for Email. Jeżeli obsługa AMP jest włączona dla Twojego konta, zobaczysz zakładkę AMP HTML. Przełącz się na nią, a następnie kliknij Prosty edytor AMP HTML. Wpisz w nim kod AMP HTML swojej wiadomości.
  6. Po ukończeniu wiadomości, kliknij Zapisz zmiany.

Możesz wykonać cztery akcje dla każdego nagłówka lub stopki:

Podgląd: sprawdź jak element będzie wyświetlany

Edycja: wprowadź zmiany

Usuń: usuń szablon

Ustaw jako domyślny/Usuń domyślny: nagłówek i stopka oznaczone jako "domyślne" będą automatycznie dodawane do wszystkich Twoich wiadomości email

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry