Przejdź do treści

Pop-upy

Pop-up to okno z grafiką, która wyświetla się klientom odwiedzającym Twoją stronę. Z pomocą pop-upów możesz informować klientów o trwającej promocji, nowościach lub zachęcać do zapisu na newsletter. Na podstawie danych zebranych w platformie możesz personalizować treść pop-upów i wyświetlać je zdefiniowanym wcześniej segmentom klientów.

Pop-upy – panel kontrolny

W panelu kontrolnym znajdziesz listę wszystkich stworzonych przez Ciebie pop-upów, z podziałem na kategorie. Do panelu dostaniesz się wybierając w menu bocznym sekcję Automatyzacja i podsekcję Pop-upy.

Widoczna w panelu tabela zawiera niezbędne informacje o zaprojektowanych pop-upach.

 1. W pierwszej kolumnie znajdziesz status wybranego pop-upa:
  • Szkic – oznacza, że pop-up jest w trakcie tworzenia,
  • Aktywny – oznacza, ze pop-up jest wyświetlany na Twojej stronie,
  • Nieaktywny – oznacza, że pop-up nie był jeszcze wyświetlany lub zakończyła się jego emisja, ponieważ minął czas ustawiony podczas tworzenia pop-upa lub został wcześniej ręcznie dezaktywowany.
 2. ID – oznacza numer porządkowy pop-upa w platformie,
 3. Wyzwalacz – rodzaj akcji, która warunkowała wyświetlenie się pop-upa,
 4. Nazwa – nadany przez Ciebie opis pop-upa,
 5. Wyświetlenia – pokazuje łączną liczbę wyświetleń pop-upa w ustawionym przez Ciebie czasie, na wszystkich podstronach Twojego sklepu,
 6. Kliknięcia – pokazuje łączną liczbę kliknięć w wyświetlanego pop-upa,
 7. Ostatnia kolumna zawiera ikony służące do obsługi danego pop-upa:
  • Podgląd – kliknięcie wyświetli podgląd zaprojektowanego pop-upa,
  • Edytuj – klikniecie przekieruje cię do panelu edycji pop-upa,
  • Aktywuj – kliknięcie wyświetli okno z pytaniem: Czy na pewno chcesz aktywować ten pop-up?. Masz od wyporu opcje Aktywuj i Anuluj,
  • Dezaktywuj – kliknięcie wyświetli okno z pytaniem: Czy na pewno chcesz dezaktywować ten pop-up? Z tego poziomu możesz przerwać wyświetlanie pop-upa klikając Dezaktywuj,
  • Usuń – kliknięcie spowoduję usuniecie wybranego pop-upa.

Klikając nazwy kolumn posortujesz znajdujące się w nich dane rosnąco lub malejąco, a w przypadku statusów w porządku: aktywny > nieaktywny > szkic i odwrotnym.

Kolumny ID i Nazwa posiadają dodatkowe filtry ukryte pod ikoną lejka. Kliknij ikonę lejka, żeby je wyświetlić.

Pod tabelą wyświetla się przełączanie stron, obok po prawej ustawisz ilość wyświetlanych pop-upów w tabeli.

Nad tabelą znajdują się nazwy kategorii, do których przyporządkowane są stworzone przez Ciebie pop-upy. Taki podział pełni też rolę szybkiego filtra:

 • Wszystkie – ta kategoria wyświetla wszystkie pop-upy zapisane w platformie,
 • Aktywny – wyświetla uruchomione na Twojej stronie pop-upy. Z tego poziomu nie możesz edytować pop-upa, a jedynie podejrzeć jego projekt, dezaktywować lub usunąć,
 • Nieaktywny – wyświetla pop-upy, które nie są używane. Lista ta nie zawiera szkiców.  Z tego poziomu możesz aktywować dowolny pop-up klikając w ikonę Aktywuj,
 • Szkic – wyświetla pop-upy w trakcie projektowania. Możesz dokończyć projekt pop-upa klikając w ikonę Edytuj,
 • Usunięty – wyświetla zbór wszystkich usuniętych pop-upów. Nie ma możliwości przywrócenia raz usuniętego pop-upa.

Tworzenie pop-upów

Tworzenie pop-upów przebiega szybko i sprawnie. Żeby przejść do tworzenia pop-upów, w panelu kontrolnym kliknij przycisk Stwórz nowy pop-up znajdujący się na górze strony, po prawej stronie.

Na górnej listwie umieszczony jest pasek postępu z etapami, jakie musisz wykonać, żeby stworzyć pop-up. Etap, na którym obecnie się znajdujesz podkreślony jest kolorową linią. Możesz dowolnie przechodzić między etapami klikając w nie.

Po przejściu do Podsumowania, przy wcześniejszych etapach może pojawić się kropka – oznacza to, że dany etap wymaga uzupełnienia.

Etap 1: Podstawowe ustawienia

W tej sekcji wprowadzisz wstępne informacje o tym, w jaki sposób ma działać pop-up.

 1. Nadaj nazwę tworzonemu pop-upowi, będzie ona widoczna w panelu kontrolnym.
 2. W sekcji Strona WWW wybierz z rozwijanego menu adres strony, na której ma się wyświetlać pop-up.
 3. Wybierz Zakres czasowy, w jakim ma działać pop-up – ustaw datę rozpoczęcia i zakończenia wyświetlania się pop-upa.
 4. W sekcji Częstotliwość ustawisz częstotliwość wyświetlania się grafiki:
  • Wyświetl raz na sesję – wyświetla pop-up raz na jedną wizytę klienta w Twoim sklepie. Jeśli klient opuści Twój sklep zamykając kartę lub okno przeglądarki, oznacza to koniec sesji. Jeśli ponownie odwiedzi sklep, pop-up zostanie wyświetlony.
  • Wyświetl raz na + filtr – ustaw ile razy na daną jednostkę czasu ma być wyświetlony pop-up, np. raz na 2 dni, raz na 2 tygodnie.

Etap 2: Wyzwalacze

Tutaj zdecydujesz, w jakiej sytuacji wyświetli się pop-up. W polu Zdarzenie wybierz jedną lub kilka z pięciu akcji:

 1. Wejście – pop-up wyświetli się, przy wejściu użytkownika na stronę.
 2. Próba wyjścia – pop-up wyświetli się, gdy użytkownik wyjedzie kursorem poza okno strony sklepu.
 3. Przewijanie – pop-up pokaże się, gdy użytkownik zacznie przewijać stronę. Ustaw próg (głębokość przewijania strony w proc.), którego minięcie wywoła pop-up.
 4. Dodanie do koszyka – pop-up wyświetli się, gdy użytkownik doda rzecz do koszyka.
 5. Usunięcie z koszyka – pop-up wyświetli się po usunięciu dowolnego produktu z koszyka.

W polu Warunki ustawisz dodatkowe wymogi, które doprecyzują moment wyświetlania pop-upu:

 1. Typ strony – kliknij wyświetlone okno i wybierz typ podstrony, na której ma się pojawić tworzony pop-up:
  • Strona produktu,
  • Strona koszyka,
  • Strona potwierdzenia płatności,
  • Inna.
 2. Adres strony – pojawią się trzy filtry, z pomocą których ustawisz adres docelowej strony lub stron dla pop-upa:
  • Warunek – wybierz opcję: równa się, rozpoczyna się, zawiera lub wyrażenie regularne. Opcja wyrażenie regularne otwiera okno na wprowadzenie maksymalnie 10 wyrażeń regularnych.
  • Wartość – wprowadź wyrażenie, liczbę, słowo kluczowe, które jest zawarte w adresie strony.
  • Wartość testowa – wprowadź adres strony lub podstrony, na której chcesz przetestować pop-up. Po wprowadzeniu kliknij Test i sprawdź, czy pop-up pojawił się na stronie.
 3. Czas trwania sesji – ustaw przedział czasowy, po którym wyświetli się pop-up, gdy użytkownik wejdzie na stronę, np. między 3 a 5 sekund.
 4. Liczba odwiedzonych stron – ustaw liczbę stron, po których ma się wyświetlić pop-up. Wskaż również typ strony, jakie musiał odwiedzić użytkownik, aby pop-up został wyświetlony: dowolna strona, strona produktu, strona koszyka, strona potwierdzenia płatności.

W polu Odbiorcy zawęzisz liczbę odbiorców, którym zostanie wyświetlony pop-up.

 1. Nowy / powracający – wybierz typ użytkownika z rozwijanej listy.
 2. Klient / nie-klient – wybierz, czy pop-up ma być wyświetlony aktualnym klientom Twojego sklepu, czy wyłącznie osobom, które nie są jeszcze Twoimi klientami.
 3. Zgody – zdecyduj, ile i jakich zgód muszą udzielić odbiorcy, żeby można było im wyświetlć pop-up. Możesz wybrać jedną lub wiele zgód:
  • Wyświetl odwiedzającym, którzy udzielili wszystkich zgód – pop-up zobaczą odwiedzający, którzy udzielili wszystkich wybranych przez Ciebie zgód
  • Wyświetl odwiedzającym, którzy nie udzielili zgód – pop-up zobaczą odwiedzający, którzy nie udzielili żadnej z wybranych przez Ciebie zgód.
  • Wyświetl odwiedzającym, którzy udzielili dowolnych zgód – pop-up zobaczą odwiedzający, którzy udzielili jednej z wybranych przez Ciebie zgód.
 4. Źródło sesji – wskaż, skąd mają przyjść klienci, którym wyświetli się pop-up, np. konkretny kanał społecznościowy, wyszukiwarka, artykuł linkujący na stronę z pop-upem. Możesz też podać znacznik UTM konkretnej kampanii marketingowej.

Etap 3: Treść

Do projektowania treści i wyglądu pop-upa służy intuicyjny edytor graficzny, działający na zasadzie ‘przeciągnij i upuść’. Dokładny opis wszystkich funkcji edytora znajdziesz tutaj: Jak działa edytor wiadomości.

Etap 4: Położenie

W tej sekcji ustawisz, jak pop-up wyświetli się na ekranie komputera, telefonu bądź tabletu oraz przetestujesz jak pop-up prezentuje się na Twojej stronie.

Dostępne opcje wyświetlania pop-upa na stronie to:

 1. Pozycja – centralne, lewo, prawo, na górze, na dole.
  • Opcja Stała pozycja unieruchamia pop-up podczas przewijania strony. Gdy opcja jest aktywna, suwak jest podświetlony na granatowo.
 2. Rozmiar – opcja ustawiania rozmiaru okna z pop-upem. Dostępne są dwa okna do wprowadzenia szerokości i wysokości okna w pikselach lub procentach. Opcja Dostosuj do zawartości uruchamia dodatkowe pola, w których ustawisz:
  • Padding – odległość między treścią pop-upa a jego krawędziami.
  • Margines – odległość pop-upa od krawędzi okna sklepu,

Maksymalna szerokość pop-upa, jaką możesz wprowadzić w tym miejscu to 900 px. Przy większych grafikach, ich rozmiar wprowadź na etapie tworzenia treści w edytorze graficznym, korzystając z edytora kodu.

 1. Zaokrąglone rogi – opcja pozwala na zaokrąglenie rogów wyświetlanego pop-upa. Rogi zaokrąglą się symetrycznie, gdy wprowadzisz jedną wartość dla wszystkich rogów. W oknie podglądy możesz „na żywo” sprawdzić, czy wprowadzona wartość daje odpowiadający Ci efekt wizualny.
 2. Przycisk zamykania – umożliwi zamknięcie pop-upa po kliknięciu przycisku.
 3. Modalny – dodaje szarą, półprzejrzystą blendę, na tle której pop-up jest lepiej widoczny. Tryb ten umożliwia też wejście w interakcję z obszarem poza pop-upem.
 4. Zamknij pop-upa na kliknięcie tła – umożliwia użytkownikowi szybkie zamknięcie pop-upa i wejście do Twojego sklepu.
 5. Test – w oknie Adres strony wpisz docelowy adres strony, na której ma pojawić się pop-up. Dzięki temu podejrzysz, jak prezentuje się na Twojej stronie.

Etap 5: Podsumowanie

To ostatni etap tworzenia pop-upów. Tutaj sprawdzisz, jak wyświetla się Twój pop-up na ekranie komputera i na urządzeniu mobilnym. Kliknij ikonę Desktop i Mobile, aby przełączać między widokami.

Po lewej stronie znajdziesz listę kontrolą z elementami niezbędnymi do publikacji pop-upa na twojej stronie:

 • Na zielono podświetlamy elementy wprowadzone prawidłowo.
 • Na czerwono – elementy wymagające poprawy. Poprawisz je klikając w ikonę ołówka.
 • Pomarańczowe oznaczenie dodajemy przy elementach, które mogą działać lepiej, ale poprawki nie są konieczne do wyświetlenia pop-upa.

Na tym etapie masz możliwość zapisania stworzonego pop-upa na później lub jego uruchomienia:

 • Zapisz i zamknij – przycisk ten zapisze wiadomość jako szkic i przeniesie Cię do listy e-maili w panelu kontrolnym.
 • Aktywuj – kliknięcie przycisku spowoduje publikację pop-upa na Twojej stronie.
Na tej stronie
Do góry