Przejdź do treści

Zamówienia

W tej sekcji znajdziesz wszystkie informacje na temat zamówień złożonych przez Twoich klientów, np. datę zamówień, ich wartość i walutę. Dane te przydadzą się m.in. do tworzenia segmentów klientów i skuteczniejszej komunikacji z nimi.

Żeby praca z danymi dotyczącymi zamówień w platformie ExpertSender CDP była przyjemna i sprawna, sugerujemy przygotowanie jej na import danych i na bieżące pozyskiwanie ich ze strony Twojego sklepu. Pierwszy krok to…

Import danych zamówień z pliku

W ExpertSender masz możliwość importu historycznych danych zamówień i łączenia ich z danymi klientów w platformie. Szczegóły znajdziesz w artykule Import danych zamówień i produktów.

Dodawanie cech zamówień i produktów

Dla pełniejszego obrazu zestaw standardowych danych dotyczących zamówień możesz rozszerzyć o informacje ważne dla Ciebie z biznesowego punktu widzenia.

Jeśli sprzedajesz produkty o unikalnych cechach lub też oznaczasz zamówienia w sposób specyficzny dla swojego biznesu, skorzystaj z opcji dodawania cech produktów i cech zamówień.

Zamówienia – panel kontrolny

W tym miejscu znajdziesz zestawienie informacji na temat zamówień dokonanych przez klientów w Twoim sklepie.

W centralnym punkcie panelu widzisz tabelę z danymi każdego zamówienia. Są one sortowanie chronologicznie – najnowsze zamówienie znajduje się zawsze na górze tabeli.

Tabela składa się z 7 kolumn:

  • ID – numer zamówienia złożonego w Twoim sklepie i zarejestrowanego w ExpertSender.
  • E-mail klienta – adres e-mailowy, z którym powiązane jest zamówienie.
  • Strona www – adres URL strony, na której złożono zamówienie.
  • Produkty – wyświetlana jest liczba produktów kupiona w danym zamówieniu. Szczegóły zamówienia podejrzysz klikając w ikonę Szczegóły.
  • Wartość zamówienia – wyświetla wartość zamówienia z uwzględnieniem rabatów i dodatkowych kosztów.
  • Waluta – wyświetla walutę, według której przeliczane są zamówienia. Może różnić się od waluty obowiązującej w Twoim sklepie
  • Data zamówienia – oznacza datę realizacji zamówienia przez klienta.
  • Utworzono – wyświetla datę rejestracji zamówienia w platformie.
W jakiej walucie wyświetlane są zamówienia?

Wartość zamówienia podajemy w walucie deklarowanej podczas rejestracji konta w ExpertSender. Jeśli w Twoim sklepie obowiązuje inna waluta, wszystkie wartości przeliczymy do waluty konta. 

Ilość zamówień wyświetlanych na ekranie zmienisz w oknie pod tabelą, po prawej stronie.

Dane w tabeli możesz filtrować korzystając z szybkiego wyszukiwania. Okno wyszukiwarki znajdziesz bezpośrednio nad tabelą, po lewej stronie. A po prawej znajdziesz przycisk do importu danych zamówień.

Klient złożył zamówienie, ale nie widać go w tabeli

Jeśli klient złożył zamówienie w Twoim sklepie, ale nie widzisz go w tabeli, prawdopodobnie Twój klient nie wrócił na stronę potwierdzenia zakupu po dokonaniu płatności. Tym samym nie zostało wygenerowane ID zamówienia, które jest kluczowe dla platformy do identyfikacji tego zdarzenia.

W takim wypadku sugerujemy przesyłanie informacji o złożonych zamówieniach po API.

Jak ro zrobić, znajdziesz w artykule API – dodawanie informacji o zamówieniu.

Szczegóły zamówienia – okno podglądu

Żeby sprawdzić szczegóły wybranego zamówienia, kliknij ikonę Szczegóły w ostatniej kolumnie.

Z prawej strony pojawi się granatowe okno zawierające ID zamówienia, imię i e-mail klienta, datę i czas założenia zamówienia oraz segment RFM.

Na dwóch białych polach wyświetla się wartość zamówienia w walucie Twojego konta w ExpertSender oraz wartość zwrotów z tego zamówienia, jeśli takie zostały zrealizowane.

W sekcji Produkty znajdziesz listę towarów kupionych przez klienta. Obok nazwy sekcji widnieje etykieta z liczbą towarów w zamówieniu.

Kupione produkty są wyświetlane w formie listy. Od ręki masz dostępne najważniejsze informacje o produkcie: zdjęcie z ceną w walucie sklepu. Obok zdjęcia znajdują się: nazwa produktu, cena, identyfikator (ID), zakupiona ilość, kategorię produktu (jeśli została przypisana) i status zwrotu.

Gdy klikniesz Czytaj więcej, odsłonią się dodatkowe dane – są to cechy produktu wprowadzone wcześniej w sekcji Ustawienia > Zamówienia > Cechy produktu.

Taka sama karta z danymi wyświetla się dla każdego produktu w zamówieniu. Kliknij przycisk Zamknij na górze okna, żeby wrócić do panelu kontrolnego zamówień.

Na tej stronie
Do góry