Przejdź do treści

Zgody i potwierdzenia

Tutaj możesz zarządzać zgodami klientów na komunikację marketingową oraz wiadomościami potwierdzającymi np. zapis na newsletter.

Zgody na komunikację

W zakładce Zgody znajdziesz tabelę ze zgodami przypisanymi do kanałów, jakimi komunikujesz się z klientami z pomocą platformy ExpertSender, np. e-mail.

Inne cechy zgód widoczne w tabeli to ID – numer porządkowy, miejsce na Nazwę własną zgody, Opis i czy zgoda jest domyślnie wymagana w danych typach wiadomości. W ostatniej kolumnie znajdziesz funkcję edycji i usunięcia zgody.

Dodawanie zgód

W górnym prawym rogu kliknij przycisk Utwórz nową zgodę. Wypełnij pola:

 1. Nazwa – wpisz własną nazwę zgody.
 2. Typ – wybierz rodzaj zgody:
  • Ogólna – ten typ sprawdzi się, jeśli klient wyraził zgodę na kontakt wszystkimi kanałami, jakich używasz, lub gdy rozróżnianie kanałów komunikacji nie jest dla Ciebie istotne z marketingowego punktu widzenia i nie segmentujesz klientów pod tym względem.
  • Dla wiadomości e-mail – jeśli komunikujesz się z klientami głównie e-mailem.
  • Dla wiadomości SMS – jeśli w komunikacji korzystasz wyłącznie z SMSów
 3. Opis – wprowadź dodatkowy opis lub uwagi.
 4. Domyślnie wymagana – zaznacz, w jakich sytuacjach zgoda jest obowiązkowa:
  • W wiadomościach e-mail,
  • W wiadomościach SMS.
 5. Kliknij Zapisz.

Potwierdzenia

W tym miejscu stworzysz wiadomości potwierdzające np. zapis do newslettera.

Tutaj wskażesz też domyślną wiadomość, jaka ma być wysłana klientowi w przypadku, gdy nie stworzysz autorskiej wersji na potrzeby konkretnego newslettera, kampanii lub scenariusza.

Wszystkie stworzone przez Ciebie potwierdzenia wyświetlają się w formie tabeli zawierającej:

 • ID – numer identyfikacyjny wiadomości potwierdzającej, z możliwością filtrowania (kliknij ikonę lejka),
 • Temat – temat stworzonej wiadomości,
 • Status – wskazuje trzy stany – aktywna (w użyciu), szkic wiadomości i usunięta. Możesz edytować i usuwać aktywne wiadomości oprócz domyślnej. Z poziomu tabeli aktywujesz również szkic wiadomości, ale tylko wtedy, gdy zawiera on link potwierdzenia.
 • Wiadomość domyślna – wyświetla, która z utworzonych wiadomości używana jest jako domyślna,
 • Kolumna z akcjami: podgląd, aktywuj, edytuj, duplikuj i usuń.

Tworzenie potwierdzeń

 1. W górnym prawym rogu kliknij przycisk Stwórz nowe potwierdzenie.
 2. Po kliknięciu otworzy się uproszczona wersja edytora wiadomości.
 3. W zakładce Podstawowe ustawienia wypełnij pola Temat i Od.
 4. Wybierz opcje śledzenia.
 5. Przejdź do zakładki Treść.
 6. Zaprojektuj wiadomość korzystając z edytora. Dokładny opis funkcji edytora znajdziesz w artykule: Jak działa edytor wiadomości?
 7. W prawym górnym rogu kliknij Aktywuj, żeby uruchomić wiadomość.

To wszystko, nowa wiadomość potwierdzająca już działa!

Jeśli chcesz ustawić stworzoną właśnie wiadomość jako domyślną, odszukaj jej tytuł w tabeli i zaznacz swój wybór w kolumnie Wiadomość domyślna.

Na tej stronie
Do góry