Przejdź do treści

Web Tracking

Sekcja Web Tracking to centrum zarządzania stronami internetowymi, które monitorujesz za pomocą platformy ExpertSender, oraz katalogami produktów.

Strony www

W tej zakładce dodasz wszystkie strony internetowe lub sklepy, na których chcesz śledzić zachowania swoich klientów i przetwarzać w platformie ExpertSender.

Dodane przez Ciebie strony są prezentowane w formie tabeli:

 • ID – numer identyfikacyjny,
 • Nazwa – nadana przez Ciebie nazwa strony, nie musi być taka sama jak nazwa domeny,
 • Status – wskazuje, czy kod śledzenia dodany do strony działa,
 • URL – wyświetla adres domeny,
 • Język – wskazuje język danej strony,
 • Kolumna z działaniami, jakie możesz wykonać na danej stronie: dodaj Kod śledzący, aktywuj śledzenie, dezaktywuj, edytuj oraz usuń.

Dodawanie nowej strony www

 1. Kliknij przycisk Stwórz nową stronę www znajdujący się nad tabelą po prawej stronie.
 2. W polu Nazwa wpisz nazwę strony – nie musi być tożsama z domeną.
 3. W polu URL podaj adres internetowy strony.
 4. W polu Opis wprowadź dodatkowe dane opisujące stronę. To pole jest opcjonalne.
 5. W następnym polu wybierz Język strony.
 6. W ostatnim kroku zdecyduj, czy baza danych o produktach z Twojego sklepu (katalog produktów) ma być budowany automatycznie, czy ręcznie:
  • Uruchom tworzenie katalogu produktów za pomocą skryptu śledzącego – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby dane o produktach w Twoim sklepie były zbierane i przekazywane do ExpertSender automatycznie, za pomocą skryptu śledzącego dodanego podczas konfiguracji konta.
  • Nadpisuj produkty dodane przez import (katalogu produktów) – zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, żeby skrypt śledzący nadpisywał informacje o produktach dodanych lub aktualizowancych podczas importu katalogu produktów.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Jeśli jednak nie chcesz zapisywać wprowadzonych danych, kliknij przycisk Zamknij w prawym górnym rogu.

Dodawanie kodu śledzącego na stronie www

Dane z Twoich stron internetowych są pozyskiwane i przesyłane do platformy ExpertSender za pomocą skryptu.

Skrypt ten musisz umieścić w kodzie strony. Jak to zrobić, opisaliśmy w artykule Konfiguracja kanału Web Tracking.

Każda dodana przez Ciebie strona www ma przypisany indywidualny skrypt.
Ułatwia to rozdzielenie danych i czytelne ich przedstawianie w statystykach.

Katalogi produktów

W tej sekcji dodasz katalogi produktów dla wszystkich stron oraz możesz zarządzać już stworzonymi katalogami.

Katalogi produktów stron są wyświetlane w formie prostej tabeli:

 • ID – numer identyfikacyjny katalogu, nadawany według kolejności wczytywania katalogów do platformy.
 • Nazwa – stała nazwa wskazująca, do którego sklepu przypisany jest dany katalog produktów,
 • Adres www – wyświetla nazwę strony i nr ID z zakładki Strony www,
 • Status – wskazuje, czy kod śledzenia dodany do strony działa i zbiera informacje o produktach. Wyświetla status katalogu: aktywny, usunięty, nieaktywny
 • Typ – wyświetla typ katalogu – budowany automatycznie lub rodzaj pliku zawierający katalog produktów: Google Merchant (RSS 2.0, Atom 1, CSV), niestandardowe wersje plików XML, JSON lub CSV.
 • Język – wskazuje język danej strony.
 • Waluta – wyświetla walutę, w jakiej podane są ceny w katalogu produktów.
 • Kolumna z akcjami do wykonania na plikach z katalogiem produktów: szczegóły, historia pobierania, aktywuj, dezaktywuj, edytuj, pobierz poza harmonogramem, usuń.

Katalog produktów zbudujesz w ExpertSender na dwa sposoby:

 • Automatycznie, za pomocą kodu śledzącego umieszczonego na stronie Twojego sklepu.
 • Samodzielnie importując katalog produktów z pliku.

W obu przypadkach niezbędna jest konfiguracja kanału Web Tracking.

Możesz stworzyć tylko jeden katalog produktów dla każdego sklepu, którym zarządzasz w ExpertSender. Instrukcję automatycznego i ręcznego tworzenia katalogów znajdziesz w artykule: Tworzenie katalogu produktów.

Na tej stronie
Do góry