Przejdź do treści

Centrum Preferencji

Centrum Preferencji to systemowa strona, na której wyświetlają się wybrane przez Ciebie cechy klientów oraz zgody na kontakt.

Twój klient może na tej stronie zarządzać swoimi danymi i udzielonymi zgodami na kontakt. Dostanie się do niej klikając w link dodawany do wiadomości e-mail.

Natomiast to ty decydujesz, jakie dane pojawią się w Centrum Preferencji.

Jak ustawić Centrum Preferencji?

Najpierw wybierz cechy oraz zgody, które mają pojawić się w Centrum Preferencji. Następnie dodaj link do Centrum Preferencji w treści e-maila.

Wybieranie cech do Centrum Preferencji

W menu bocznym kliknij Ustawienia > Strony docelowe. Przejdź do zakładki Centrum Preferencji.

Znajdziesz tam dwie tabele, wyświetlane jedna pod drugą.

Pierwsza tabela wyświetla wszystkie cechy klientów dostępne w platformie – cechy systemowe oraz te dodane przez Ciebie do platformy:

 1. W pierwszej kolumnie zaznacz, która z cech pojawi się w Centrum Preferencji. W tej samej kolumnie ustaw kolejność wyświetlania cech za pomocą funkcji ‘przeciągnij i upuść’, dostępnej pod ikoną .
 2. Nazwa – wyświetla nazwę cechy nadaną w systemie. Kliknięcie nazwy cechy przeniesie Cię do trybu jej edycji.
 3. Nazwa wyświetlana – nazwa, pod którą dana cecha będzie widoczna w Centrum Preferencji. Możesz ja zmienić klikając w ikonę ołówka i edytując ustawienia cechy. Jeśli nie dodasz alternatywnej nazwy, w Centrum Preferencji wyświetlimy oryginalną nazwę zgody.
 4. Typ – system, tryb własny – wskazuje, czy dana cecha jest systemowa, czy dodana przez Ciebie.
 5. Edytuj – umożliwia edycję wybranej cechy. Wprowadzone zmiany są jednocześnie zapisywane w Ustawienia > Klienci > Cechy klientów.

Nie zapomnij zapisać zmian wprowadzonych w tabeli klikając Zapisz na dole strony.

Edycja cechy

 1. Kliknij opcję Edytuj w ostatniej kolumnie.
 2. Otworzy się okno, w którym możesz:
  • Zmienić nazwę, pod jaką dana cecha wyświetli się klientowi w Centrum Preferencji
  • Zdecydować, czy dana cecha ma wyświetlać się w Centrum Preferencji.
 3. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz.

Wybieranie zgód do Centrum Preferencji

Druga tabela wyświetla zgody na komunikację, którymi klient może zarządzać przez Centrum Preferencji:

 1. W pierwszej kolumnie zaznacz, która ze zgód pojawi się w Centrum Preferencji. W tej samej kolumnie ustaw kolejność ich wyświetlania za pomocą funkcji ‘przeciągnij i upuść’ dostępnej pod ikoną .
 2. Nazwa – wyświetla nazwę zgody nadaną w systemie. Kliknięcie nazwy zgody przeniesie Cię do trybu jej edycji.
 3. Nazwa wyświetlana – nazwa, pod którą dana zgoda będzie widoczna w Centrum Preferencji. Zmień ją klikając w ikonę ołówka i edytując ustawienia zgody.
 4. Typ – wskazuje, czy dana zgoda może być stosowana dla każdego rodzaju komunikacji, czy tylko dla wybranego kanału, np. ogólna, dla wiadomości e-mail.
 5. Edytuj – umożliwia edycję wybranej zgody. Wprowadzone zmiany są jednocześnie zapisywane w Ustawienia > Zgody.

Nie zapomnij zapisać zmian wprowadzonych w tabeli klikając Zapisz na dole strony.

 Edycja zgody

 1. Kliknij opcję Edytuj w ostatniej kolumnie.
 2. Otworzy się okno, w którym:
  • Zmienisz nazwę zgody, pod którą wyświetla się w systemie.
  • Zmienisz nazwę, pod jaką dana cecha wyświetli się klientowi w Centrum Preferencji.
  • Dodasz opis zgody, ułatwiający jej identyfikację.
  • Określisz, czy dana zgoda jest wymagana dla otrzymywania wiadomości e-mail.
  • Zdecydujesz, czy dana cech ma wyświetlać się w Centrum Preferencji.
 3. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz.

Podgląd Centrum Preferencji

Po wybraniu cech oraz zgód kliknij przycisk Podgląd znajdujący się pod tabelą ze zgodami. W ten sposób sprawdzisz, jak Centrum Preferencji wyświetli się twoim klientom.

Skontrolujesz też, czy wszystkie cechy oraz zgody są widoczne pod prawidłowymi nazwami i w wybranej przez Ciebie kolejności.

Treść Centrum Preferencji wyświetli się w języku przeglądarki ustawionym przez Twojego klienta. Jeśli wybrał angielski, treści w Centrum Preferencji wyświetlą się w języku angielskim.

Link do Centrum Preferencji zwyczajowo umieszczany jest w stopce wiadomości e-mail. Szczegółowy opis, jak to zrobić znajdziesz w artykule: Jak dodać link do Centrum Preferencji w treści e-maila?

Na tej stronie
Do góry