Przejdź do treści

Tworzenie katalogu produktów

Katalog produktów to plik z informacjami o produktach dostępnych w Twoim e-sklepie, np. nazwę produktu, jego cenę regularną i po obniżce, dostępność.

Informacje z katalogu produktów wykorzystywane są:

 • W rekomendacjach,
 • Do tworzenia zdarzeń takich jak porzucony koszyk, porzucone przeglądanie, które zawierają informacje o produktach.

Katalog produktów możesz zbudować w ExpertSender na dwa sposoby:

 • Automatycznie, za pomocą kodu śledzącego umieszczonego na stronie Twojego sklepu.
 • Samodzielnie, importując katalog produktów z pliku.

Jeśli w platformie zarządzasz kilkoma sklepami, dla każdego z nich możesz stworzyć tylko jeden katalog produktów.

Automatyczne tworzenie katalogu produktów

Automatyczne budowanie katalogu produktów wymaga konfiguracji kanału Web tracking.

Po dodaniu skryptu śledzącego na Twojej stronie wszystkie odwiedzone przez klientów strony produktowe są automatycznie dodawane do katalogu w platformie.

Zazwyczaj w przeciągu jednego tygodnia od konfiguracji kanału Web Tracking, do katalogu produktów w platformie trafia ok. 90% stron produktowych znajdujących się w sklepie.

Nieodwiedzone strony produktowe nie są dodawane do katalogu.

Gdy zmienisz cenę jakiegoś produktu, zostanie ona zaktualizowana w katalogu przy kolejnej odsłonie tej strony.

Import katalogu produktów z pliku

Zanim stworzysz katalog produktów w ExpertSender, przygotuj go zgodnie z naszymi wytycznymi.

Format pliku

Katalog produktów musi mieć postać pliku w jednym z formatów:

 • Google Merchant RSS, Atom lub CSV
 • Własny plik XML
 • Własny plik JSON
 • Własny plik CSV

Specyfikacje dla formatów Google Merchant znajdziesz na stronie Google Merchant Center.

Nie obsługujemy plików skompresowanych, n.p. w formatach .zip i .gz.

Parametry produktów

Każdy produkt w katalogu powinien zawierać następujące parametry – oznaczone gwiazdką są obowiązkowe:

ParametrTyp danychOpis
ID produktu*stringnumer ID produktu w Twoim sklepie
URL produktu*URLadres URL strony z produktem
URL obrazka*URLadres URL grafiki przedstawiającej produkt
Dostępność*booleanczy produkt jest obecnie dostępny; możliwe wartości to true lub false
Nazwa*stringnazwa wyświetlana na stronie Twojego sklepu
Cena*doublestandardowa cena produktu
Bieżąca cena*doublecena produktu obowiązująca w chwili oglądania go przez klienta np. z sezonową obniżką
Kategoriastringnazwa kategorii, do której przyporządkowany jest dany produkt, np. obuwie sportowe, plecaki turystyczne. Kategoria może mieć postać liczby.

Przechowywanie i udostępnianie pliku z katalogiem

Plik z katalogiem musi być przechowywany na stronie Twojego sklepu i być dostępny pod adresem URL, np. https://www.twojsklep.pl/katalog.xml

Obsługujemy protokoły https i http, a plik z katalogiem produktów może być w formacie .zip.

Katalog produktów — format Google Merchant RSS 2.0, Atom 1 i własny plik XML

Sposób dodania katalogu produktów w obu formatach jest taki sam.

W sekcji Web Tracking > Katalogi produktów kliknij przycisk Stwórz katalog produktów. Wybierz z listy format Google Merchant RSS 2.0, Atom 1 lub własny plik XML.

Podstawowe ustawienia

Wypełnij następujące pola – te oznaczone gwiazdką są obowiązkowe:

 1. Wprowadź nazwę katalogu produktów.
 2. Następnie wybierz stronę WWW, do której odnosi się wczytywany przez Ciebie katalog.
 3. W polu Google Merchant (RSS 2.0 lub Atom) lub Własny plik XML wpisz adres URL, pod którym dostępny plik z katalogiem produktowym.
 4. W następnym kroku ustaw harmonogram pobierania informacji z katalogu przez platformę ExpertSender:
  • Co 3 godziny – informacje o produktach będziemy pobierać co 3 godziny.
  • Tryb własny – wskaż, z jaką częstotliwością informacje z katalogu powinny być pobierane. Używając wyrażenia cron możesz ustawić dowolną częstotliwość.

Podgląd

W tym miejscu sprawdzisz, czy wszystkie informacje o produktach wczytują się prawidłowo do platformy ExpertSender.

Jeśli dane wyświetlają się poprawnie, kliknij Zapisz. Twój katalog produktowy jest gotowy.

Gdy dane wyświetlają się niepoprawnie lub zauważysz błąd w danych, wprowadź poprawki w pliku źródłowym katalogu, a następnie ponownie dodaj katalog w sekcji Web Tracking > Katalogi produktów.

Katalog produktów w formacie Google Merchant CSV

W sekcji Web Tracking > Katalogi produktów kliknij przycisk Stwórz katalog produktów. Wybierz z listy format Google Merchant CSV.

Podstawowe ustawienia

Wypełnij następujące pola – te oznaczone gwiazdką są obowiązkowe:

 1. Wprowadź nazwę katalogu produktów.
 2. Następnie wybierz stronę WWW, do której odnosi się wczytywany przez Ciebie katalog.W polu Google Merchant (CSV) wpisz adres URL, pod którym dostępny plik z katalogiem produktowym.
 3. W następnym kroku ustaw harmonogram pobierania informacji z katalogu przez platformę ExpertSender:
  • Co 3 godziny – informacje o produktach będziemy pobierać co 3 godziny.
  • Tryb własny – wskaż, z jaką częstotliwością informacje z katalogu powinny być pobierane. Używając wyrażenia cron możesz ustawić dowolną częstotliwość.

Podgląd

W tym miejscu sprawdzisz, czy wszystkie informacje o produktach wczytują się prawidłowo do platformy ExpertSender.

Jeśli dane wyświetlają się poprawnie, kliknij Zapisz. Twój katalog produktowy jest gotowy. Gdy dane wyświetlają się niepoprawnie lub zauważysz błąd w danych, wprowadź poprawki w pliku źródłowym katalogu, a następnie ponownie dodaj katalog w sekcji Web Tracking > Katalogi produktów.

Katalog produktów – własny plik CSV

W sekcji Web Tracking > Katalogi produktów kliknij przycisk Stwórz katalog produktów. Wybierz z listy format Własny plik CSV.

Podstawowe ustawienia

Wypełnij następujące pola – te oznaczone gwiazdką są obowiązkowe:

 1. Wprowadź nazwę katalogu produktów.
 2. Następnie wybierz stronę WWW, do której odnosi się wczytywany przez Ciebie katalog.
 3. W polu Własny plik CSV wpisz adres URL, pod którym dostępny plik z katalogiem produktowym.
 4. W następnym kroku ustaw harmonogram pobierania informacji z katalogu przez platformę ExpertSender:
  • Co 3 godziny – informacje o produktach będziemy pobierać co 3 godziny.
  • Tryb własny – wskaż, z jaką częstotliwością informacje z katalogu powinny być pobierane. Używając wyrażenia cron możesz ustawić dowolną częstotliwość.

Ustawienia

W tym kroku:

Wybierz Walutę używaną w Twoim katalogu produktów w polach w polach Cena i Bieżąca cena.

W Ustawieniach zaawansowanych wskaż, w jaki sposób dane o produktach są przechowywane w Twoim katalogu. Ułatwi to nam prawidłowe odczytanie danych. 

 1. Najpierw wskaż sposób rozdzielenia danych w Twoim katalogu:
  • Tabulator – włącz opcję Użyj Tab jako separator wartości
  • Przecinek lub średnik – jeśli nie używasz tabulatora. Wpisz odpowiedni znak w okno Separator wartości
 2. Plik zawiera nagłówki – włącz tę opcję, jeśli w pliku każda kolumna z danymi posiada nagłówek lub tytuł. Ominiemy je podczas pobierania pliku do platformy.
 3. Następnie wskaż dodatkowe znaki używane w Twoim katalogu:
  • Znak cudzysłowu – wskaż, który znak w Twoim katalogu służy do „opakowania”, dzięki czemu zostanie ona odczytana w całości, a nie rozdzielona. Jest to przydatne dla takich danych jak cena, w której stosuje się przecinki dla wyrażenia wartości dziesiętnych (grosz, cent itp.).
  • Znak escape’ujący cudzysłów – wskaż znak lub zestaw znaków, które sprawią, że następny znak rozdzielający dane w katalogu nie będzie traktowany jak separator lub „opakowanie” danych, ale jako ich integralna część.
  • Znak rozpoczynający komentarz – wskaż znak, którym oznaczasz komentarze w katalogu. Ominiemy je przy pobieraniu danych do platformy.
  • Sposób kodowania znaków – wybierz odpowiednią wartość z listy. Mała podpowiedź – najpopularniejszym sposobem kodowania jest Unicode (UTF-8), który obsługuje również polskie znaki.

W  Podglądzie sprawdzisz, jak zostały odczytane dane z pliku.

Przejdź do sekcji Mapowanie, żeby przypisać dane z pliku do odpowiednich parametrów opisujących produkty w platformie.

Mapowanie

Mapowanie polega na przypisaniu danych produktowych z Twojego pliku do parametrów produktowych  w platformie.  

W trakcie mapowania, kolumny z pliku będą wyświetlane poziomo, a dane z każdej kolumny będą prezentowane w wierszach.

 1. Kliknij rozwijalną listę widoczną po lewej stronie każdego wiersza.
 2. Wybierz parametr opisujący daną widoczną w każdym wierszu, np. jeśli wyświetlana jest nazwa produktu, wybierz parametr Nazwa. Jeśli w wierszu widzisz adres strony produktu, wybierz parametr URL. Powtórz ten krok ze wszystkimi rzędami.
 3. Po przypisaniu wszystkich parametrów kliknij Zapisz.

Plik produktowy jest gotowy!

Na tej stronie
Do góry