Przejdź do treści

Dodawanie cech zamówień i produktów

Cechy to rodzaj danych opisujące produkty obecne w Twoim sklepie oraz zamówienia składane przez Twoich klientów. Z ich pomocą:

 • stworzysz precyzyjne segmenty klientów,
 • poznasz preferencje zakupowe klientów w panelu Klient 360,
 • poznasz szczegóły zamówień klientów, dostępne w raportach Zamówienia,
 • skorzystasz z rozbudowanych filtrów wyszukiwania w wybranych tabelach (dostępne pod ikoną lejka).

W platformie ExpertSender CDP używamy dwa rodzaje cech:

 • Cechy systemowe – wbudowane ogólne cechy zamówień oraz produktów.
 • Cechy niestandardowe – unikalne zamówień oraz produktów, które dodajesz bezpośrednio w platformie.

Niestandardowe cechy zamówień i produktów możesz dodać przed importem danych z pliku lub gdy chcesz dodawać do platformy informacje o zamówieniach za pomocą API.

Cechy systemowe zamówień

Do przechowywania w platformie danych zamówień używamy następujących cech systemowych:

 • ID zamówienia
 • Data zamówienia
 • ID strony www
 • Wartość zamówienia
 • Waluta
 • E-mail klienta

Cechy systemowe produktów

W platformie znajdziesz następujące cechy systemowe produktów;

 • ID produktu
 • Nazwa produktu
 • Cena produktu
 • Ilość produktu
 • URL produktu
 • URL obrazka
 • Kategoria produktu
 • Ilość zwróconych produktów

Tworzenie niestandardowych cech zamówień i produktów

Cechy produktów i zamówień stworzysz je w sekcji Ustawienia, w podsekcji Zamówienia.

Żeby stworzyć niestandardową cechę zamówienia:

 1. Przejdź do zakładki Cechy zamówienia.
 2. Kliknij przycisk Dodaj cechę zamówienia.

Jeśli chcesz dodać nową niestandardową cechę produktu:

 1. Przejdź do zakładki Cechy produktów.
 2. Kliknij przycisk Dodaj cechę produktu.

Kolejne kroki tworzenia cech produktów i zamówień są identyczne.

Po kliknięciu przycisku otworzy się nowe okno z polami do uzupełnienia. W polu Nazwa wpisz unikalną nazwę cechy, po której łatwo odróżnisz ją od innych.

 1. W polu Typ wybierz rodzaj danych charakterystyczny dla tej cechy. Wybierz spośród dostępnych opcji:
  • String – oznacza ciąg znaków, np. status zamówienia, sposób dostawy. To pole pomieści maksymalnie 256 znaków.
  • Tekst – pole przechowa dłuższe informacje tekstowe, np. używaną przez klientów przeglądarkę czy system operacyjny, kolor, markę lub rodzaj produktu. Weź pod uwagę, że te dane typu tekstowego nie są dostępne w segmentacji, nie zbudujesz więc segmentu klientów na ich podstawie.
  • Liczba całkowita – opcja ta wyświetla dowolną liczbę całkowitą, np. średnią ilość zamówień w miesiącu.
  • Kwota – pole wyświetla wartości liczbowe, ale w walucie, np. średnią wartość zamówienia.
  • Data – pole przechowuje datę, np. datę pierwszego zamówienia.
  • Data i czas – pole przechowuje datę razem z dokładną godziną.
  • Lista wyboru – pozwala na dodanie np. rodzaj karty stałego klienta.
  • Tak/nie – pole wyboru, które może przechowywać informacje np. o przysługującej bezpłatnej dostawie.
  • URL – ople przechowuje adres URL.
 2. W polu Opis wprowadź dodatkowe informacje dotyczące tej cechy, np. w jakiej sytuacji ją stosować, dla jakiego segmentu produktów czy akcji promocyjnych została stworzona.
 3. Kliknij Zapisz. Nowa cecha jest gotowa i pojawi się w tabeli.
Na tej stronie
Do góry