Przejdź do treści

Zdarzenia niestandardowe w scenariuszach

Zdarzenia niestandardowe dają Ci możliwość śledzenia niestandardowych zachowań klienta w Twoim sklepie. Te unikalne akcje mogą wynikać np. z charakteru Twojej oferty, budowy e-sklepu lub strategii marketingowej.

Jak utworzyć zdarzenie niestandardowe w scenariuszu?

Możesz to zrobić w dwóch miejscach:

 • Bezpośrednio w scenariuszu, z poziomu punktu startowego Zdarzenie niestandardowe,
 • Z poziomu Listy zdarzeń, klikając w przycisk Stwórz nowe zdarzenie.

Tworząc zdarzenie z poziomu scenariusza:

 1. Kliknij pole Zdarzenie. Pojawi się rozwijana lista. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z punktu początkowego Zdarzenie niestandardowe, lista będzie pusta.
 2. Kliknij Utwórz nowy, żeby utworzyć zdarzenie niestandardowe.

Tworząc zdarzenie z poziomu Listy zdarzeń:

 1. Kliknij przycisk Stwórz nowe zdarzenie, znajdujący się nad tabelą zdarzeń, po prawej stronie.

Dalsza procedura wygląda tak samo dla obu sposobów:

 1. W nowo otwartym oknie dodaj:
  • Nazwę zdarzenia,
  • Opis,
  • Zaznacz opcję Włącz logowanie, jeśli chcesz śledzić akcje związane z tym zdarzeniem. Ich listę znajdziesz w tabeli Lista zdarzeń > Log (ikona oka w ostatniej kolumnie).
 2. Kliknij Zapisz.

Na Liście zdarzeń pojawi się zapisane zdarzenie niestandardowe. Jego ID będzie Ci potrzebne – podasz je w swoim API, dzięki czemu śledzenie zdarzenia niestandardowego po Twojej stronie będzie możliwe.

Log zdarzeń – podgląd wywołanych akcji

Możesz śledzić wywoływanie zdarzeń niestandardowych klikając w opcję Log, znajdującą się w tabeli Lista zdarzeń, w ostatniej kolumnie.

W nowym oknie wyświetli się lista wywołań danego zdarzenia, ze szczegółami pogrupowanymi w kolumnach:

 • ID – numer identyfikacyjny wywołania,
 • Utworzono – data i godzina rejestracji danego wywołania,
 • E-mail klienta – adres e-mail przypisany do klienta, który swoją akcją na stronie wywołał zdarzenie,
 • Scenariusz – ID i nazwa scenariusza, w którym użyte zostało wydarzenie. Jeśli zdarzenie uruchomiło kilka scenariuszy, każde z takich wywołań jest osobno zapisywane w logu.
 • Szczegóły – ikona w ostatniej kolumnie otwierająca okno ze szczegółami danego wywołania.

W podglądzie szczegółów zobaczysz dwie zakładki:

 • Informacje – zawierającą skrót informacji z opisanej wyżej tabeli
 • Pola danych (data fields) – zawierającą szczegóły techniczne danego wywołania, np. adres URL, na którym wystąpiło zdarzenie lub jakiej kwoty dotyczyło.
Na tej stronie
Do góry