Przejdź do treści

Klienci i cechy klientów

Tutaj wprowadzisz ustawienia niezbędne do importu danych klientów do platformy ExpertSender, dodasz indywidualne cechy klientów oraz zgody na komunikację.

Każde z tych ustawień wprowadzisz w osobnej zakładce.

Klienci

Zakładka zawiera ustawienia pomocne w imporcie danych klientów do ExpertSender:

 1. Minimalne dane klienta – to podstawowe informacje o klientach, które muszą być zaimportowane do platformy i które ułatwią ich identyfikację, np. podczas zakupów w Twoim sklepie bez logowania się do konta. Możesz wybrać przynajmniej jedną z danych:
  • E-mail,
  • Numer telefonu,
  • CRM ID – numer porządkowy nadany klientowi przez Twój system CRM.
 2. Minimalna ilość danych klienta – wskaż, jaka ilość danych będzie wymagana do importu danych z pliku:
  • Wszystkie powyższe – wszystkie z zaznaczonych danych muszą być obecne,
  • Którekolwiek z powyższych – przynajmniej jedna z zaznaczonych danych musi być dostępna przy imporcie.
 3. Domyślne pole identyfikujące – wybierz główną daną, po której będą identyfikowani Twoi klienci. To ustawienie przyda się do generowania raportów oraz do mapowania kolumn przy imporcie danych klientów z pliku:
 4. Duplikaty w importach – wybierz sposób radzenia sobie z powtarzającymi się danymi:
  • Ignoruj duplikaty – spośród zduplikowanych danych tylko pierwszy rekord (zestaw danych jednego klienta) zostanie zaimportowany do platformy. Reszta zostanie pominięta
  • Nadpisz dane – ze zduplikowanych danych klienta utworzymy jeden rekord.  Powtarzające się dane znajdujące się wyżej w Twoim pliku zostaną nadpisane tymi umieszczonymi niżej.

Czym jest GUID?

GUID to globalnie unikalny identyfikator (lub znacznik), czyli niepowtarzalny ciąg liter i cyfr przypisywany Twoim klientom w platformie ExpertSender.

Pozwala on nam odróżnić klientów od siebie i właściwie przypisywać im dane pozyskane z Twojej strony, wysłanych e-maili i zrealizowanych scenariuszy.

GUID jest pomocny również przy imporcie klientów posiadających własny CRM ID. Takie identyfikatory nadane w platformach zewnętrznych mogą się zdublować lub być niekompletne.

Cechy klientów

Cechy klientów to informacje niezbędne do personalizowana komunikacji z klientami, np. data urodzenia, płeć, rozmiar ubrania. Są używane do budowania segmentów używanych w wysyłce e-maili, pop-upach i scenariuszach.

W tej zakładce dodasz cechy klientów, które są charakterystyczne dla Twojego biznesu.

Wszystkie wprowadzone do platformy cechy dostępne są w tabeli:

 • ID – liczba porządkowa cechy, pełniąca też funkcję jej identyfikatora.
 • Nazwa – indywidualne określenie danej cechy.
 • Nazwa wyświetlana – nazwa, która zastępuję oryginalną nazwę w Centrum Preferencji.
 • Typ – rodzaj danej, np. liczba całkowita, data, tekst, URL.
 • Opis – dodatkowa charakterystyka cechy, np. zastosowanie.
 • Edycja lub usunięcie cechy.

Dane we wszystkich kolumnach możesz filtrować klikając w nazwę kolumny. Klikając w ikonę lejka otworzysz okno wyszukiwarki z zestawem filtrów.

Dodawanie niestandardowych cech klientów

W górnym prawym rogu kliknij przycisk Dodaj nową cechę. Możesz ich dodać maksymalnie 20.

Wypełnij pola:

 1. Nazwa – wpisz unikalną nazwę cechy, po której łatwo odróżnisz ją od innych.
 2. Nazwa wyświetlana – wpisz nazwę, pod którą cecha wyświetli się klientom w Centrum Preferencji.
 3. Typ – wybierz rodzaj danych charakterystyczny dla tej cechy:
  • String – oznacza ciąg znaków, np. oznaczenie rozmiaru odzieży, płeć, URL, sposób dostawy. To pole pomieści maksymalnie 256 znaków.
  • Tekst – pole przechowa dłuższe informacje tekstowe, np. używaną przez klientów przeglądarkę czy system operacyjny, kolor, markę lub rodzaj produktu. Weź pod uwagę, że te dane typu tekstowego nie są dostępne w segmentacji, nie zbudujesz więc segmentu klientów na ich podstawie.
  • Liczba całkowita – opcja ta wyświetla dowolną liczbę całkowitą, np. średnią ilość zamówień w miesiącu.
  • Kwota – pole wyświetla wartości liczbowe, ale we wcześniej wybranej walucie, np. średnią wartość zamówienia.
  • Data – pole przechowuje datę, np. datę urodzenia, daty świąt itp.
  • Data i czas – pole przechowuje datę razem z dokładną godziną.
  • Lista wyboru – pozwala na dodanie np. rodzaj karty stałego klienta.
  • Tak/nie – pole wyboru, które może przechowywać informacje np. o przysługującej bezpłatnej dostawie.
  • URL – ople przechowuje adres URL.
 4. Opis – wpisz dodatkowe informacje dotyczące tej cechy, np. w jakiej sytuacji ją stosować, dla jakiego segmentu klientów czy akcji promocyjnych została stworzona.
 5. Widoczna w Centrum Preferencji – zaznacz, jeśli chcesz, żeby klienci mieli do niej dostęp po przejściu do Centrum Preferencji.
 6. Kliknij Zapisz.
Na tej stronie
Do góry