Przejdź do treści

Statystyki scenariuszy i treści e-mail

Szczegółowe statystyki każdego scenariusza oraz treści e-mail dostępne są z tabel:

 • Lista scenariuszy – w ostatniej kolumnie, pod ikoną Statystyki
 • Lista treści e-mail – w ostatniej kolumnie, pod ikoną Raporty

Statystyki scenariuszy

W tabeli Lista scenariuszy kliknij dla wybranego scenariusza ikonę Statystyki, znajdującą się w ostatniej kolumnie.

W statystykach scenariusza znajdziesz następujące informacje pogrupowane w dwie sekcje:

 1. W górnym panelu wyświetlane są dane podsumowujące skuteczność scenariusza:
  • Przychód – uzyskany za pomocą scenariusza, wyświetlany w walucie unitu,
  • Zamówienia – liczba złożonych zamówień przez klientów znajdujących się w scenariuszach,
  • Rozpoczęło – liczba klientów, która weszła do scenariusza,
  • Aktywnych – liczba klientów znajdujących się obecnie w scenariuszu,
  • Wyszło – liczba klientów, którzy opuścili scenariusz przed jego końcem,
  • Zakończyło – liczba klientów, którzy ukończyli scenariusz.
 2. Diagram, na którym widoczny jest zaprojektowany przez Ciebie scenariusz wraz z liczbą klientów przechodzących z jednego punktu do drugiego. Kliknij wybrany element diagramu, żeby podejrzeć jego ustawienia.
  • Na diagramie umieściliśmy animację przepływu klientów. Przed każdym elementem scenariusza znajdziesz liczbę klientów, jaka do niego weszła.
  • Przed każdym segmentem wyświetlamy odsetek klientów z poprzedniego etapu, który znalazł się w danym segmencie.

Wersjonowanie scenariuszy

Możesz wprowadzać zmiany w aktywnym scenariuszu. Każda zapisana zmiana – dodanie nowego elementu, jego usunięcie lub zamiana – powoduje, że oznaczamy taki scenariusz jako kolejną jego wersję.

W ten sposób masz dostęp do szczegółowych raportów danego scenariusza, uwzględniających wszystkie zmiany oraz daty, w których zostały wprowadzone.

Dostęp do wersji scenariusza znajdziesz w górnym panelu raportu, w rozwijanym polu. Każda wersja scenariusza opatrzona jest datami, w których była aktywna.

Jeśli bardziej niż wersje interesuje Cię wybrany okres działania scenariusza, możesz ustawić je w osobnych polach. Po wybraniu dat diagram oraz statystyki automatycznie się zaktualizują i wyświetlą odpowiednie dane.

Statystyki treści e-mail

W tabeli Lista treści e-mail kliknij dla wybranej treści ikonę Raporty, znajdującą się w ostatniej kolumnie.

Wyświetli się okno z zestawem statystyk:

 • Przychód – przypisany do tej konkretnej wiadomości, podany w walucie unitu,
 • Wskaźnik unikalnych otwarć – liczba odbiorców wiadomości, którzy otworzyli daną wiadomość przynajmniej raz. Jeśli odbiorca otworzył danego e-maila trzy razy, jest to liczone jako jedno unikalne otwarcie. Wskaźnik unikalnych otwarć  jest zazwyczaj niższy od wskaźnika otwarć, który zlicza każde otworzenie danego e-maila, nawet kilkukrotne.
 • Wskaźnik unikalnych kliknięć – liczba odbiorców wiadomości, którzy kliknęli przynajmniej jeden link w wiadomości. Wskaźnik kliknięć to całkowita liczba kliknięć w linki w wiadomości.
 • Wysłane – liczba wysłanych wiadomości
 • Dostarczone – odsetek wiadomości, które dotarły do skrzynek odbiorców. Dostarczone wiadomości = Wysłane – Odbicia
 • Click to open rate (CTOR) – odsetek odbiorców, którzy otworzyli wiadomość i kliknęli co najmniej jeden link znajdujący się w tej wiadomości.
 • Zwrócone – odsetek odbitych wiadomości, które nie dotarły do odbiorców.
 • Wypisani – odsetek użytkowników, którzy zrezygnowali z otrzymywania wiadomości.

Poniżej znajdziesz dwa wykresy. Ten po lewej przedstawia oś czasu z naniesionym wykresem zachowań odbiorców odnośnie do użytej w scenariuszu treści e-mail. Z wykresu odczytasz:

 • Ilość otwarć wiadomości – oś pionowa po lewej stronie,
 • Ilość kliknięć w linki – oś pionowa po prawej stronie,
 • Ilość zrealizowanych zamówień,
 • Czas, w jakim następowały otwarcia, kliknięcia i zamówienia – oś pozioma.

Po prawej znajdziesz rozkład dzienny i godzinowy wysyłki, z którego łatwo odczytasz, kiedy Twoja wiadomość miała najwięcej otwarć lub kliknięć. Suwakiem u góry wykresu przełącz między interesującymi Cię opcjami.

Na tej stronie
Do góry