Przejdź do treści

Import zgód na komunikację z klientem

Dodając dane klientów do ExpertSender możesz jednocześnie zaimportować udzielone wcześniej przez nich zgody na kontakt.

Możesz dodać zgody udzielone przez Twoich klientów na trzy sposoby:

 1. Importując je razem z danymi klientów, w jednym pliku.
 2. Osobno, po imporcie danych klientów.
 3. Aktywując ręcznie zgody indywidualnie dla każdego klienta – takie działanie zalecamy to tylko w przypadku małej ilości danych.

Wymagania

Przed rozpoczęciem importu musisz dodać zgodę w platformie ExpertSender CDP, np. zgoda na e-mail, zgoda na SMS. Zapewni to prawidłowe odczytanie przesłanych danych.

Przygotowanie pliku ze zgodami

Żeby import przebiegł pomyślnie, odpowiednio przygotuj dane:

 • W pliku musi znajdować się kolumna z danymi klientów, np. e-mail, numer telefonu lub CRM ID.
 • Zgody muszą być umieszczone w kolumnach.
 • Nazwa zgody w kolumnie musi być taka sama jak nazwa zgody dodanej do platformy.
 • Jeśli importujesz więcej niż jedną zgodę, umieść każdą z nich w osobnej kolumnie.
 • Przypisz zgody do klientów: wpisz 1 jeśli klient wyraził zgodę, 0 jeśli klient nie wyraził zgody. Powtórz ten krok dla wszystkich zgód.

Sam plik musi spełniać te wymagania:

 • Musi być w jednym z następujących formatów: CSV, TXT, XLS, XLSX lub ZIP.
 • Jego maksymalna wielkość dla wymienionych formatów to 28 MB.
 • Ustaw kodowanie znaków w pliku na UTF-8.

Jak zaimportować zgody klientów?

Proces ten przebiega tak samo dla importu zgód razem z danymi klientów, jak i osobno.

 1. W menu bocznym znajdź sekcję Klienci, a następnie przejdź do podsekcji Klienci.
 2. Na górze po prawej stronie kliknij przycisk Zaimportuj klientów.
 3. Kliknij Wybierz plik. Wskaż lokalizację pliku ze zgodami i kliknij Otwórz. Plik zostanie wczytany do platformy.
 4. Wybierz typ importu:
  • Dodaj nowych klientów i modyfikuj już istniejących,
  • Dodaj nowych klientów, nie modyfikując istniejących,
  • Aktualizuj tylko istniejących, nie dodając nowych – jeśli dane Twoich klientów są już w platformie i chcesz dodać same zgody, ten typ importu będzie najlepszy.
 5. Wskaż Główny identyfikator, po którym będą rozpoznawani klienci podczas importu. Domyślnie wyświetlamy identyfikator wybrany wcześniej w Ustawienia > Klienci > Domyślne pole identyfikujące:
  • E-mail,
  • Numer telefonu,
  • CRM ID.
 6. Włącz opcję Zamień na puste wartości gdy chcesz importować dane klientów z brakującymi danymi w domyślnym polu identyfikującym.
 7. Przejdź do ustawień zaawansowanych:
  • Wskaż, jakie znaki zostały użyte do oddzielania danych w zaimportowanym pliku. Jeśli używasz pliku CSV, znakiem separatora będzie przecinek, jeśli używasz formatu TXT, będzie to tab.
  • Włącz opcję Plik zawiera nagłówki, jeśli plik zawiera nazwy kolumn, np. adres e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia.
  • Wybierz metodę kodowania znaków (zalecamy UTF-8).
 8. Poniżej zobaczysz podgląd danych po imporcie. Jeśli wynik jest daleki od oczekiwanego, musisz zmapować kolumny.
 9. Jeśli dane wyświetlają się poprawnie, kliknij Zapisz.

Rozpoczął się import. Trwa on zwykle kilka minut i zależy od ilości danych w pliku. Im więcej danych i tym więcej czasu zajmie.

Po zakończeniu importu dostaniesz powiadomienie, które znajdziesz w menu bocznym, w sekcji Powiadomienia.

Ręczne przypisywanie zgód do klientów

Możesz dodać nową zgodę dla każdego klienta osobno. W tym celu:

 1. W menu bocznym znajdź sekcję Klienci, a następnie przejdź do podsekcji Klienci.
 2. W oknie szybkiego wyszukiwania wpisz adres e-mailowy klienta, dla którego chcesz dodać zgodę i kliknij Szukaj.
 3. Wybierz interesujący Cię adres e-mailowy i kliknij ikonę Klient 360, znajdująca się przy nazwisku klienta.
 4. Kliknij przycisk Edytuj klienta.
 5. Na dole okna wyświetlą się wszystkie zgody na komunikacje z klientem, wprowadzone przez Ciebie do platformy. Zaznacz interesująca Cię zgodę.
 6. Kliknij Zapisz.

W tym samym miejscu możesz również odznaczyć przypisane do klienta zgody, jeśli ten je wcześniej wycofał.

Na tej stronie
Do góry