Przejdź do treści

Klienci – panel kontrolny

W panelu Klienci znajdziesz ogólną bazę swoich klientów i narzędzia do zarządzania nimi oraz szczegółowe statystyki na temat każdego klienta, który wszedł w interakcję z Twoim sklepem.

Na górze po prawej znajdziesz przyciski służące do importu danych klientów oraz dodawana pojedynczych klientów.

Nad tabelą znajdziesz rozwijane okno, z którego uzyskasz dostęp do takich akcji jak eksport klientów, masowe usuwanie danych klientów oraz masowa aktualizacja zgód marketingowych.

W centralnym punkcie panelu widzisz wykres z najważniejszymi statystykami przedstawiającymi całkowitą liczbę klientów w Twojej bazie, wygenerowany przychód oraz liczbę transakcji.

Dokładne dane dla każdej statystyki wyświetlisz klikając w pola po lewej stronie wykresu. Nad wykresem znajdziesz opcje wyświetlania danych w czasie – wybierz interesujący Cię zakres dat w kalendarzu i dodatkowo przefiltruj je w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym:

  • Ostatnie 7 dni – wyświetla statystyki z 7 dni wstecz od dzisiaj,
  • Poprzedni tydzień – wyświetla statystyki z poprzedniego pełnego tygodnia
  • Ostatnie 30 dno – wyświetla statystyki z 30 dni wstecz od dzisiaj,
  • Ostatni miesiąc – wyświetla statystyki z poprzedniego pełnego miesiąca.

Po prawej stronie wykresu znajdują się zgody na kontakt uzyskane od klientów. Wykresy podają ogólną liczbę otrzymanych zgód oraz z podziałem na kanały.

Okno ze statystykami możesz ukryć klikając w strzałkę pod wykresem.

Poniżej znajdziesz swoją bazę zaimportowanych klientów wyświetloną w formie tabeli. Każdy wiersz zawiera informacje na temat jednego klienta – tzw. rekordu. Wszystkie dane ułożone są według tej samej kolejności:

  • ID – numer identyfikacyjny nadany klientowi w platformie,
  • CRM ID – numer porządkowy nadany przez system CRM, którego używasz,
  • E-mail – adres podany przez klienta podczas rejestracji w Twoim sklepie lub zapisu na newsletter,
  • Telefon – podany przez klienta numer telefonu,
  • Imię,
  • Nazwisko.

Ostatnia kolumna zawiera dwie ikony odpowiadające kolejno za dostęp do profilu ‘Klient 360’ i za usunięcie z bazy danych wybranego klienta.

Ilość wyświetlanych rekordów na ekranie zmienisz w oknie pod tabelą, po prawej stronie.

Dane w tabeli możesz filtrować korzystając z szybkiego wyszukiwania. Okno wyszukiwarki znajdziesz bezpośrednio nad tabelą, po lewej stronie.

Na tej stronie
Do góry