Przejdź do treści

Zamówienia, cechy zamówień i produktów

W tej sekcji wprowadzisz informacje niezbędne do prawidłowego importu zamówień do platformy ExpertSender.

Ustawienia

Tutaj ustawisz sposób powiązania zamówień z konkretnym klientem w platformie. Do wyboru są trzy opcje:

 • E-mail,
 • Numer telefonu,
 • CRM ID.

Jest to opcja przydatna do identyfikacji klientów, którzy np. posiadają konto w Twoim e-sklepie, ale zdarza im się kupować bez logowania (jeśli masz taką opcję w sklepie). W ten sposób nie stracisz ciągłości historii zakupowej swojego klienta.

Cechy zamówienia i cechy produktów

Tutaj dodasz unikalne cechy dla zamówień i produktów. Z ich pomocą:

 • Stworzysz precyzyjne segmenty klientów,
 • Poznasz preferencje zakupowe klientów w panelu Klient 360,
 • Poznasz szczegóły zamówień klientów, dostępne w raportach Zamówienia,
 • Skorzystasz z rozbudowanych filtrów wyszukiwania w wybranych tabelach (dostępne pod ikoną lejka).

Możesz dodać maksymalnie po 10 cech zamówień i produktów.

W obu zakładkach znajdziesz tabelę z sześcioma kolumnami:

 • ID – liczba porządkowa cechy, pełniąca też funkcję jej identyfikatora.
 • Nazwa – indywidualne określenie danej cechy.
 • Typ – rodzaj danej, np. liczba całkowita, data, tekst, URL.
 • Opis – dodatkowa charakterystyka cechy, np. zastosowanie.
 • Edycja lub usunięcie cechy.

Możesz sortować cechy według wybranej kolumny, rosnąco lub malejąco. W tym celu kliknij czerwoną strzałkę przy nazwie kolumny, według której chcesz posortować dane.

Dodawanie cechy zamówienia i cechy produktu

Sposób dodawania cech dla produktów i zamówień jest taki sam.

Aby dodać nową cechę zamówienia lub produktu, kliknij przycisk Dodaj cechę zamówienia lub produktu, znajdującą się nad tabelą po prawej stronie. Otworzy się nowe okno z polami do uzupełnienia. Są to te same pola, które potem są widoczne we wspomnianej tabeli.

 1. W polu Nazwa wpisz unikalną nazwę cechy, po której łatwo odróżnisz ją od innych.
 2. W polu Typ wybierz rodzaj danych charakterystyczny dla tej cechy. Wybierz spośród dostępnych opcji:
  • String – oznacza ciąg znaków, np. status zamówienia, sposób dostawy. To pole pomieści maksymalnie 256 znaków.
  • Tekst – pole przechowa dłuższe informacje tekstowe, np. używaną przez klientów przeglądarkę czy system operacyjny, kolor, markę lub rodzaj produktu. Weź pod uwagę, że te dane typu tekstowego nie są dostępne w segmentacji, nie zbudujesz więc segmentu klientów na ich podstawie.
  • Liczba całkowita – opcja ta wyświetla dowolną liczbę całkowitą, np. średnią ilość zamówień w miesiącu.
  • Kwota – pole wyświetla wartości liczbowe, ale w walucie, np. średnią wartość zamówienia, produkt o najwyższej cenie.
  • Data – pole przechowuje datę, np. datę pierwszego zamówienia, datę promocji.
  • Data i czas – pole przechowuje datę razem z dokładną godziną.
  • Lista wyboru – pozwala na dodanie np. rozmiarówki odzieży lub butów, palety kolorów, w których występuje dany produkt.
  • Tak/nie – pole wyboru, za pomocą którego dodasz np. opcje uzupełniające,  takie jak dodatkowe ubezpieczenie produktu, możliwość zapakowania na prezent.
  • URL – pole przechowuje adres URL, np. przekierowujący np. na indywidualny landing page danego produktu lub producenta.
 3. W polu Opis wprowadź dodatkowe informacje dotyczące tej cechy, np. w jakiej sytuacji ją stosować, dla jakiego segmentu produktów czy akcji promocyjnych została stworzona.
 4. Zaznacz – lub nie – czy dana cecha jest Wymagana. Gdy zaznaczysz tę opcję, cecha będzie obowiązkowa podczas importu zamówień do platformy, oraz pojawi się w szczegółach zamówienia.
 5. Kliknij Zapisz. Nowa cecha jest gotowa i pojawi się w tabeli.
Na tej stronie
Do góry