Przejdź do treści

Użytkownicy

Z tego miejsca zarządzasz wszystkimi użytkownikami, którzy mają dostęp do Twoich stron internetowych i sklepów i prowadzą na nich działania marketingowe w platformie ExpertSender– wysyłają e-maile, kampanie lub tworzą scenariusze.

Wszyscy użytkownicy są wyświetlani w formie tabeli wraz z zestawem następujących danych:

 • E-mail – wyświetla adres e-mailowy użytkownika podany przy tworzeniu jego konta,
 • Imię – wyświetla imię użytkownika,
 • Rola –  wyświetla status użytkownika – klient, administrator,
 • Ostatnia próba logowania – wyświetla datę i godzinę ostatniego logowania do platformy. Jeśli użytkownik nie aktywował swojego konta, to pole będzie puste,
 • Logowanie – wyświetla wynik próby logowania: udane, nieudane,
 • Status – wyświetla status konta użytkownika – aktywny, zawieszony, zablokowany (po nieudanej próbie), nieużyte (czekające na aktywację),
 • Kolumn z działaniami, jakie możesz podjąć dla wybranego konta – edytuj, usuń, wygeneruj link aktywacyjny.

Wyświetlane w tabeli informacje możesz rozszerzyć o usunięte konta klikając nad tabelą opcję Pokaż usuniętych użytkowników. Ilość wierszy wyświetlanych w tabeli ustawisz na dole, po prawej stronie.

Tworzenie konta użytkownika

 1. Kliknij przycisk Stwórz konto nad tabelą po prawej stronie.
  1. Wypełnij pola danymi użytkownika – wpisz e-mail oraz imię.
  2. Ustaw hasło logowania.
  3. Wybierz język konta użytkownika.
  4. Wskaż rolę użytkownika – klient, administrator.
  5. Wskaż jednostki biznesowe, do których użytkownik będzie miał dostęp.
  6. Kliknij Zapisz.
  7. Użytkownik otrzyma e-mail z linkiem aktywacyjnym ważnym przez 3 dni.
Na tej stronie
Do góry