Przejdź do treści

Import danych zamówień i produktów

Do ExpertSender możesz zaimportować dane zamówień z innych platform.

Import danych zamówień z pliku

Zanim zaimportujesz dane, przygotuj plik według poniższych wytycznych. Możesz też użyć tego pliku jako wzoru: Zamówienia.

Jak przygotować plik z zamówieniami do importu?

Żeby import przebiegł pomyślnie, przygotuj plik:

 • Plik musi być w jednym z następujących formatów: CSV, TXT, XLS, XLSX lub ZIP.
 • Jego maksymalna wielkość dla wymienionych formatów to 28 MB.
 • Ustaw kodowanie znaków w pliku na UTF-8.

Dane znajdujące się w pliku sformatuj według tych wskazówek:

DaneTyp FormatOpis
Data zamówieniawymaganadd.MM.yy HH:mm,
np. 30.09.2022 10:09
Data złożenia zamówienia.
ID zamówieniawymaganaCiąg znaków, bez spacji: 1, 2GS3, 678d_R, 3954Numer identyfikujący zamówienia.
Jeśli ID zamówienia jest już w systemie lub powtarza się w pliku, nie zaimportujemy jego danych.
Wartość zamówieniawymagana## ##, np. 5 250 lub 0,00, np. 5,99Całkowita wartość zamówienia.
CRM IDwymagana, jeśli CRM ID zostało wybrane jako domyślne pole identyfikujące w Ustawieniach > Klienci.Ciąg znaków, bez spacji: 1, 23, 678, 3954.Numer klienta nadany przez system CRM.
E-mail klientawymagana, jeśli e-mail został wybrany jako domyślne pole identyfikujące w Ustawieniach > Klienci.adam.kowalski@poczta.plAdres e-mail klienta.
Telefonwymagana, jeśli numer telefonu został wybrany jako domyślne pole identyfikujące w Ustawieniach > Klienci.Numer poprzedzony prefiksem 00, zawierający kod kraju i miejscowości, bez spacji: np. 0048420234794.Numer telefonu klienta poprzedzony prefiksem.
ID produktuwymaganaCiąg cyfr, bez spacji: 123, 55, 9476.Numer identyfikacyjny produktu.
Nazwa produktuwymaganaCiąg znaków, może zawierać cyfry i znaki interpunkcyjne: Okulary przeciwsłoneczne model B03, Czarny t-shirt.
 
Nawa produktu w Twoim sklepie.
Cena produktuwymagana## ##, np. 5 250 lub 0,00, np. 5,99Cena produktu w momencie złożenia zamówienia. 
Ilość produktuwymaganaCiąg cyfr, bez spacji: 3, 15.Ilość produktu dodana do zamówienia.
ID strony wwwopcjonalnaCiąg cyfr: 1, 15Unikalny numer identyfikacyjny strony.
 
Wprowadź ID strony www, jeśli zamówienie jest powiązane z konkretnym sklepem internatowym. Dotyczy to przypadku, gdy zarządzasz jedną lub wieloma stronami ze swojego konta. Możesz pozostawić to pole puste dla sprzedaży offline.
WalutaopcjonalnaKod waluty w ISO, np. EUR, PLN, USD.Waluta zamówienia taka sama, jak waluta konta. W innym przypadku przeliczymy walutę zamówienia na walutę konta
URL produktuopcjonalnahttps://mojsklep.pl/kobiety/t-shirts/czarny-tshirt-bez-logoAdres URL strony z produktem.
URL obrazka produktuopcjonalnahttps://mojsklep.pl/uploads/t-shirts/czarny-tshirt-kobiecy-bez-logo.jpgAdres strony do głównego obrazka produktu.
Kategorie produktówopcjonalnaAkcesoria, t-shirty, plecaki.Kategorie produktów dostępne w Twoim sklepie. Maksymalna ilość znaków to 256.
Zwrócona ilość produktuopcjonalnaCiąg cyfr, bez spacji: 2, 10.Ilość zwróconych produktów w danym zamówieniu.

Jak zaimportować zamówienia?

 1. W menu bocznym znajdź sekcję Klienci, a następnie przejdź do podsekcji Zamówienia.
 2. Na górze po prawej stronie kliknij przycisk Zaimportuj dane zamówień.
 3. Kliknij Wybierz plik. Wskaż lokalizację pliku z zamówieniami i kliknij Otwórz. Plik zostanie wczytany do platformy.
 4. Wybierz typ importu:
  • Dodaj nowe zamówienia i nadpisz istniejące,
  • Dodaj nowe zamówienia nie modyfikując istniejących,
 5. Przejdź do ustawień zaawansowanych
  • Wskaż, jakie znaki zostały użyte do oddzielania danych w zaimportowanym pliku. Jeśli używasz pliku CSV, znakiem separatora będzie przecinek, jeśli używasz formatu TXT, będzie to tab
  • Włącz opcję Plik zawiera nagłówki, jeśli plik zawiera nazwy kolumn, np. data zamówienia, ID zamówienia, waluta.
  • Wybierz metodę kodowania znaków (zalecamy UTF-8).
 6. Poniżej zobaczysz podgląd Twoje danych po imporcie.
 7. Przejdź do sekcji Zmapuj kolumny, w której przypiszesz dane z importowanego pliku do odpowiednich cech. W trakcie mapowania, kolumny z pliku będą wyświetlane poziomo, a dane z każdej kolumny będą prezentowane w wierszach. Jak zmapować dane?
  • Kliknij rozwijalną listę widoczną po lewej stronie każdego wiersza.
  • Wybierz z listy cechę reprezentowaną przez dane w każdym wierszu, np. jeśli wiersz zawiera datę złożenia zamówienia, wybierz z listy cechę Data zamówienia. Jeśli w wierszu widzisz oznaczenie waluty, wybierz cechę Waluta. Powtórz tę czynność ze wszystkimi rzędami.
 8. Gdy wszystkie dane są już prawidłowo przypisane, kliknij Zapisz.

Rozpoczął się import. Trwa on zwykle kilka minut i zależy od ilości danych w pliku. Im więcej danych i tym więcej czasu zajmie.

Po zakończeniu importu dostaniesz powiadomienie, które znajdziesz w menu bocznym, w sekcji Powiadomienia.

Import danych produktów

Informacje o produktach dodasz do platformy na dwa sposoby:

 • Automatycznie – wszystkie strony produktowe odwiedzone przez klientów są automatycznie dodawane do ExpertSender za pomocą kodu śledzącego.
 • Samodzielnie – importując katalog produktów z pliku.

Oba wymagają wcześniejszej konfiguracji kanału Web Tracking.

Szczegóły importu danych produktów znajdziesz w artykule: Tworzenie katalogu produktów.

Na tej stronie
Do góry