Przejdź do treści

Kody rabatowe

Z pomocą ExpertSender wyślesz kody rabatowe w newsletterach i wiadomościach e-mail, użytych w scenariuszach.

W menu bocznym wybierz sekcję Klienci, a następnie podsekcję Kody rabatowe. Wyświetli się tabela z zestawami kodów zaimportowanych do platformy.

Zestawy to grupy kodów używane np. do jednej wysyłki newslettera, osobnej kampanii lub scenariusza. Takie grupowanie kodów ułatwia zarządzanie nimi i daje ci podgląd w czasie rzeczywistym na temat użycia kodów w danej akcji promocyjnej.

W tabeli znajdziesz następujące informacje o zestawach kodów rabatowych:

 • ID – numer identyfikacyjny zestawu. Numery są nadawane zgodnie z kolejnością tworzenia zestawów w platformie,
 • Nazwa zestawu,
 • Ilość kodów w zestawie – wyświetla ilość zaimportowanych lub dodanych ręcznie kodów w danym zestawie,
 • Użyte kody – wyświetla liczbę kodów użytych w wiadomościach e-mail,
 • Do wykorzystania – wyświetla liczbę kodów pozostałych do wykorzystania,
 • Opcje zarządzania zestawem: przeglądaj, zaimportuj kody z pliku, dodaj kody ręcznie, edytuj nazwę zestawu, usuń zestaw.

Jak zaimportować kody rabatowe do ExpertSender?

Import i ręczne dodawanie kodów rabatowych

Kody rabatowe przechowywane są w platformie w postaci zestawów. Zanim zaimportujesz kody, utwórz zestaw, stwórz tzw. zestaw, do którego dodasz kody.

Na jednym koncie może być aktywnych maksymalnie 20 zestawów jednocześnie.

Tworzenie zestawu kodów rabatowych

 1. W menu bocznym wybierz sekcję Klienci, a następnie podsekcję Kody rabatowe.
 2. Kliknij przycisk Utwórz nowy zestaw.
 3. Wpisz nazwę zestawu.
 4. Kliknij Zapisz.

Zanim rozpoczniesz import, przygotuj plik z kodami według następujących wymagań:

 • Każdy pojedynczy kod może składać się z maksymalnie 50 znaków.
 • Plik musi być przygotowany w formacie CSV, TXT, XLS, lub ZIP.
 • Plik nie może przekraczać 31 MB.

Import kodów rabatowych do zestawu

Kody rabatowe zaimportujesz na dwa sposoby:

 1. Z tabeli z zestawami kodów.
 2. Z poziomu danego zestawu kodów.

Import kodów z poziomu tabeli z zestawami kodów:

 1. Odszukaj w tabeli stworzony przez Ciebie zestaw kodów.
 2. Kliknij ikonę Zaimportuj kody znajdującą się w ostatniej kolumnie tabeli. Otworzy się okno.
 3. Kliknij Wybierz plik.
 4. Wskaż lokalizację pliku ze zgodami i kliknij Otwórz. Plik zostanie wczytany do platformy.
 5. Rozpocznie się import kodów.
 6. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Import kodów z poziomu zestawu kodów:

 1. W menu bocznym wybierz sekcję Klienci, a następnie podsekcję Kody rabatowe.
 2. Wybierz zestaw, do którego chcesz importować kody.
 3. Kliknij ikonę Przeglądaj.
 4. Kliknij przycisk Zaimportuj kody. Otworzy się okno.
 5. Kliknij Wybierz plik.
 6. Wskaż lokalizację pliku ze zgodami i kliknij Otwórz. Plik zostanie wczytany do platformy.
 7. Rozpocznie się import kodów.
 8. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Zaimportowane kody pojawią się w zestawie.

Ręczne dodawanie kodów rabatowych do zestawu

Kady rabatowe możesz dodać ręcznie do nowo utworzonego zestawu lub uzupełnić w ten sposób istniejący zestaw o dodatkowe kody.

 1. Znajdź w tabeli zestaw, do którego chcesz dodać kody.
 2. Kliknij ikonę Dodaj kody w ostatniej kolumnie. Otworzy się okno.
 3. Wklej lub wpisz kody ręcznie – po jednym w linii.
 4. W ten sposób możesz dodać maksymalnie 1000 kodów na raz.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Jeśli chcesz dodać więcej, powtórz czynności od punktu 2.

Możesz dodać kody ręcznie także z poziomu samego zestawu:

 1. Znajdź w tabeli zestaw, do którego chcesz dodać kody.
 2. Kliknij ikonę Przeglądaj w ostatniej kolumnie.
 3. Kliknij przycisk Dodaj kody. Otworzy się okno.
 4. Wklej lub wpisz kody ręcznie – po jednym w linii.
 5. W ten sposób możesz dodać maksymalnie 1000 kodów na raz.
 6. Kliknij Zapisz.
 7. Jeśli chcesz dodać więcej kodów, powtórz czynności od punktu 3.

Po dodaniu kodów do zestawu znajdziesz je w tabeli zawierającej dane:

 • ID – numer porządkowy kodu
 • Kod rabatowy,
 • E-mail – adres e-mail klienta, który otrzymał dany kod rabatowy,
 • Data wysłania – data wysłania kodu w wiadomości e-mail,
 • ID wiadomości – numer identyfikacyjny wiadomości, w której użyto kod.

Jak dodać kod rabatowy do wiadomości?

Kody rabatowe dodasz do wiadomości e-mail za pomocą treści dynamicznych.

Dokładną instrukcję wstawiania kody do wiadomości znajdziesz w artykule Jak dodać kod rabatowy do wiadomości?

Więcej informacji o treściach dynamicznych znajdziesz w artykule Czym są treści dynamiczne?

Na tej stronie
Do góry