Przejdź do treści

E-mail, ustawienia domeny i skargi

W tej sekcji wprowadzisz niezbędne ustawienia związane z korzystaniem z platformy ExpertSender.

Ustawienia

Tutaj wprowadzisz dane oraz informacje używane do wysyłki wiadomości e-mailowych:

 1. Ustawienia domeny
  • Domena do wysyłki – w tym polu pojawia się adres, z którego wychodzą e-maile wysyłane za pośrednictwem ExpertSender. Domena jest przypisywana podczas tworzenia jednostki biznesowej. Tego pola nie możesz edytować.
  • Domyślna domena dla linków – w tym polu ustaw adres, pod którym będą widoczne linki umieszczane w wiadomości e-mail, również linki wypisu oraz linki systemowe. Adres ten przydzielany jest na etapie tworzenia jednostki biznesowej, ale możesz go zmienić.
 2. Ustawienia nadawcy – wprowadź nazwy i adresy e-mail, które pojawią się w nagłówkach wiadomości wysyłanych z platformy. Te same dane pojawią się w podstawowych ustawieniach e-maili, tworzonych w edytorze. Oczywiście zawsze możesz je zmienić.
  • Domyślna nazwa w polu „Od” – wprowadź nazwę, po której Twoi klienci łatwo Cię rozpoznają, np. Ania z TwójSklep.pl,
  • Domyślny e-mail w polu „Od” – wprowadź adres e-mailowy, z którego zostaną wysłane wiadomości,
  • Domyślna nazwa w polu „Odpowiedz do” – wprowadź nazwę odbiorcy, z którym mają kontaktować się Twoi klienci. Może być taka sama, jak w polu nadawcy,
  • Domyślny e-mail w polu „Odpowiedz do” – wprowadź adres e-mailowy, na który klient będzie mógł wysłać odpowiedź.

Zapisz wprowadzone dane lub zmiany.

Uwierzytelnianie domeny

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat statusów kanału e-mail oraz ustawień DNSow.

Jak ustawić DNSy opisaliśmy w artykule Konfiguracja kanału e-mail.

W zależności od etapu konfiguracji status kanału e-mail może być opisany jako:

 • Skonfiguruj rekordy DNS – wysyłka e-mail nie jest możliwa przed ustawieniem rekordów DNS,
 • Konfiguracja w toku – zespół ExpertSender kończy konfigurację kanału,
 • Aktywny – kanał działa i możesz wysyłać e-maile.

W tabeli Ustawienia DNS znajdziesz spis domen do wysyłki i domen dla linków wraz z informacjami:

 1. Status – wskazuje, czy ustawienia DNS dla danej domeny są poprawne. Możliwe statusy to:
  • Nieprawidłowa wartość – w kolorze czerwonym – domena w polu Wartość jest nieprawidłowa, powinna być identyczna z domeną w polu Nazwa,
  • Nie znaleziono rekordu – rekord DNS nie został dodany w Twojej usłudze hostingowej,
  • Domena nie istnieje – w kolorze czerwonym – wprowadzona domena może zawierać literówkę lub taki adres nie istnieje w sieci,
  • Zweryfikowany – w kolorze zielonym – weryfikacja ustawień DNSów dla tej domeny się udała.
 2. Nazwa – wyświetla nazwy wszystkich domen dostępnych w jednostce biznesowej.
 3. Typ – wyświetla typy rekordów dla danej domeny.
 4. Wartość – wyświetla np., adres IP lub adres serwera.

Przycisk Sprawdź teraz służy weryfikacji wprowadzonych przez Ciebie Ustawień DNS. Weryfikacja może trwać nawet 48 godzin i zwraca w tabeli jeden ze statusów opisanych w punkcie 1.

Rodzina domen

Tutaj samodzielnie ustawisz dystrybucję adresów IP dla rodzin domen. Domyślne rodziny domen dla polskich jednostek biznesowych to: Gmail, WP/o2. Onet, Interia oraz Inne.

W ExpertSender masz od dyspozycji następujące typy adresów:

 • IP dedykowane – są to adresy używane tylko przez pojedynczą jednostkę biznesową. Niezależnie od przypisanej ilości, wszystkie adresy są równomiernie obciążane wysyłką. Wszystkie dedykowane adresy IP wyświetlamy w pełnej formie.
 • IP współdzielone – są to wspólne adresy przypisane do różnych jednostek biznesowych. Bez względu na ilość przypisanych adresów, na liście wyświetlamy tylko jedną nazwę.
 • IP premium – adresy specjalne, dedykowane dla wysyłek do WP/o2, Onetu lub Interii. Wszystkie wysyłki do tych domen są domyślnie ustawione na 100%. Bez względu na ilość przypisanych adresów, na liście wyświetlamy tylko jedną nazwę.

Rozłożenie wysyłki wiadomości na adresy IP

Do każdej rodziny domen masz przypisane adresy IP, z których wysyłasz wiadomości e-mail. Jeśli dla danej rodziny masz przyporządkowany więcej niż jeden adres IP, możesz rozłożyć na nie wysyłkę e-maili w odpowiadający Ci sposób, np. delegując 75% wysyłek na jeden adres, a pozostałe 25% na drugi.

Możesz też obciążyć wszystkie adresy IP taką samą ilością wysyłek, wystarczy, że klikniesz przycisk Rozłóż równomiernie.

Jeśli korzystasz z nowego, dedykowanego adresu IP, postaraj się go najpierw rozgrzać, czyli powoli i sukcesywnie zwiększać ilość e-maili wysyłanych właśnie z tego adresu.

W ten sposób zbudujesz jego reputację u dostawców usług internetowych, przez co e-maile wysłane z tego adresu trafią do głównych skrzynek Twoich odbiorców, a nie do spamu.

Możesz rozłożyć wysyłkę wiadomości e-mail na trzy sposoby:

 1. Podając łączne rozłożenie dla wszystkich adresów w danej rodzinie – wpisz procentową wartość w oknie Łącznie.
 2. Obciążając udostępnione adresy IP jednakową ilością wysyłek – kliknij przycisk Rozłóż równomiernie.
 3. Ręcznie – używając suwaka widocznego przy każdym adresie IP lub wpisując procentową wartość. Kliknij kłódkę przy wybranym adresie IP, aby wykluczyć go z wcześniej opisanych ustawień.

Skargi

W tym miejscu ustawisz sposób postępowania z e-mailami klientów, które reagują w niepożądany sposób na wysyłkę wiadomości. Taką niepożądaną reakcją – skargą – może być tzw. odbicie e-maila, lub notoryczne nieotwieranie wiadomości.

Decyzja, jak postąpić z nieresponsywnym adresem e-mail pozwala na utrzymanie bazy adresów w dobrej kondycji i renomy nadawcy.

Ustawienia skarg:

 1. Ustaw liczbę skarg – niepożądanych reakcji na wysyłkę wiadomości dla każdego adresu e-mail.
 2. Zdecyduj, co stanie się z takim adresem e-mail. Możesz wybrać jedną z trzech opcji:
  • Dodaj e-mail do listy zablokowanych,
  • Wycofaj wybrane zgody marketingowe – wybierz zgodę z rozwijalnej listy,
  • Nic nie rób – nieresponsywne adresy e-mail nadal będą dostawać wiadomości.
Na tej stronie
Do góry