Przejdź do treści

Tworzenie próśb o zgodę na wysyłanie powiadomień web push

Zanim wyślesz pierwsze powiadomienie web push od swoich klientów, musisz uzyskać od nich zgodę na taką komunikację. Prośby te są wyświetlane są w przeglądarce.

Jakie rodzaje próśb o zgodę stworzysz w ECDP i czym się one różnią?

Spersonalizowana prośba o zgodę

Spersonalizowana prośba o zgodę działa podobnie do zgody double opt-in. Odbiorcy wyświetlane są po kolei dwa powiadomienia:

 1. Najpierw spersonalizowane powiadomienie w formie pop-upu. Jego treść i warunki wyświetlania ustawiasz samodzielnie. Gdy odbiorca zaakceptuje prośbę, przeglądarka wyświetli kolejną prośbę.
 2. Następnie powiadomienie systemowe z przeglądarki, które jest właściwą prośbą o zgodę.

Odbiorca musi wyrazić zgodę klikając na powiadomienia web push zaakceptować oba powiadomienia

Czym charakteryzuje się spersonalizowana prośba o zgodę?

 • Kontrolą nad wyświetlaniem: to Ty decydujesz, kiedy i gdzie pojawi się pop-up. Możesz wskazać stronę, czas sesji lub liczbę odwiedzonych stron.
 • Personalizacją: pop-up dostosowujesz do charakteru swojej marki, dodając logo, własną treść i unikalne przyciski.
 • Zwiększoną jakością bazy odbiorców i reputacją domeny: użytkownicy chętniej udzielają zgody, gdy rozumieją jej cel. W treści prośby możesz wskazać korzyści, co zwiększa konwersję. Niektóre przeglądarki blokują powiadomienia, jeśli nie było wcześniejszej interakcji z witryną.

Stwórz spersonalizowan prośbę o zgodę

 1. W Ustawienia > Web push > Prośby o zgodę kliknij Stwórz prośbę o zgodę > Spersonaliozwana.
 2. W sekcji Podstawowe ustawienia:
  • Nadaj nazwę tworzonej prośbie, żeby łatwiej odnaleźć ją wśród innych próśb.
  • Wybierz stronę, na której chcesz wyświetlić prośbę o zgodę.
  • Ustaw zakres czasowy, w którym chcesz wyświetlać prośbę.
  • W sekcji częstotliwość ustaw, czy prośba ma wyświetlać się raz na sesję, czy może w wybranym odstępie czasu.
  • Dla prośby natywnej możesz ustawić śledzenie, dodając własne parametry lub Google Analytics.
 3. W sekcji Wyzwalacze
  • Zdecyduj, na jakie zdarzenie ma być wyświetlona prośba o zgodę: wejście na stronę, próba wyjścia ze strony czy przewijanie strony.
  • Następnie wybierz dodatkowe warunki wyświetlania prośby, takie jak adres lub typ strony, na której chcesz wyświetlić prośbę lub czas trwania sesji.
  • Na końcu zdecyduj, komu chcesz wyświetlić prośbę.
 4. W kroku Treść zaprojektuj pop-up z prośbą o zgodę, który jako pierwszy wyświetli się Twoim odbiorcom. Pop-up jest w pełni edytowalny, łatwo nadasz mu charakter zgodny ze stylem własnej marki. 
 5. W sekcji Podsumowanie znajdziesz podgląd prośby o zgodę oraz listę wszystkich ustawień.
 6. Kliknij Aktywuj, żeby prośba zaczęła się wyświetlać odbiorcom.

Natywna prośba o zgodę

Natywna prośba o zgodę działa na zasadzie zgody single opt-in. Odbiorca otrzymuje tylko jedno systemowe powiadomienie z używanej przeglądarki, w którym potwierdza czy chce dostawać od Ciebie powiadomienia web push.

Czym wyróżnia się natywna prośba o zgodę?

 • Wysoką konwersją: ten typ prośby charakteryzuje się wysoką skutecznością w uzyskiwaniu zgód od użytkowników.
 • Brakiem możliwości modyfikacji: nie masz możliwości zmiany treści ani wyglądu prośby o zgodę.
 • Zależnością od przeglądarki: Wyświetlenie prośby zależy od ustawień przeglądarki użytkownika.

Stwórz natywną prośbę o zgodę

 1. W Ustawienia > Web push > Prośby o zgodę kliknij Stwórz prośbę o zgodę > Natywna.
 2. W sekcji Podstawowe ustawienia:
  • Nadaj nazwę tworzonej prośbie, żeby łatwiej odnaleźć ją wśród innych próśb.
  • Wybierz stronę, na której chcesz wyświetlić prośbę o zgodę.
  • Ustaw zakres czasowy, w którym chcesz wyświetlać prośbę.
  • W sekcji częstotliwość ustaw, czy prośba ma wyświetlać się raz na sesję, czy może w wybranym odstępie czasu.
  • Dla prośby natywnej możesz ustawić śledzenie, dodając własne parametry lub Google Analytics.
 3. W sekcji Wyzwalacze
  • Zdecyduj, na jakie zdarzenie ma być wyświetlona prośba o zgodę: wejście na stronę, próba wyjścia ze strony czy przewijanie strony.
  • Następnie wybierz dodatkowe warunki wyświetlania prośby, takie jak adres lub typ strony, na której chcesz wyświetlić prośbę lub czas trwania sesji.
  • Na końcu zdecyduj, komu chcesz wyświetlić prośbę.
 4. W sekcji Podsumowanie znajdziesz podgląd prośby o zgodę oraz listę wszystkich ustawień.
 5. Kliknij Aktywuj, żeby prośba zaczęła się wyświetlać.
Na tej stronie
Do góry