Przejdź do treści

Scenariusze

Scenariusze automatyzują i upraszczają komunikację z klientem na każdym etapie jego cyklu życia, od rejestracji w sklepie lub zapisania się na newsletter, do momentu konwersji i dalej. 

Scenariusze – panel kontrolny

Scenariusze dostępne są w sekcji Automatyzacja, w podsekcji Scenariusze w panelu bocznym. W tym miejscu znajdziesz zestaw statystyk dotyczących wszystkich scenariuszy.

Statystyki wyświetlone są w formie tabeli, w dwóch wariantach:

 • Lista scenariuszy – zawiera spis wszystkich scenariuszy według kategorii: wszystkie, szkice, aktywne, zatrzymane, usunięte.
 • Lista treści e-mail – wyświetla wszystkie użyte w scenariuszach e-maile.
 • Lista zdarzeń – wyświetla utworzone przez Ciebie zdarzenia niestandardowe.

Przełączaj między wariantami klikając w ich nazwy.

Czy w scenariuszu mogę wykorzystać e-mail z kampanii?

W scenariuszu nie możesz wykorzystać wiadomości zapisanych w sekcji Kampanie > E-mail. Możesz użyć wyłącznie treści e-mail stworzonych w Scenariusze > Treści e-mail > Stwórz nową treść.

W tabeli Lista scenariuszy wyświetlamy je według następujących statusów:

 • Wszystkie – tu znajdziesz zbiór wszystkich zapisanych scenariuszy.
 • Szkice – wyświetla scenariusze w trakcie tworzenia. Szkice scenariuszy możesz podejrzeć, aktywować, edytować, a także zduplikować i usunąć z listy.
 • Aktywne – wyświetla scenariusze, które są w użyciu. Możesz podejrzeć poszczególne scenariusze, sprawdzić ich statystyki, wstrzymać ich wyświetlanie, zduplikować je lub usunąć. Nie możesz ich tylko edytować.
 • Zatrzymane – na tej liście znajdują się wszystkie zatrzymane scenariusze. Z tego miejsca możesz je edytować oraz aktywować. Uważaj z edycją, ponieważ mogą pojawić się klienci, którzy wpadli do tego scenariusza, ale po wprowadzeniu zmian nie ukończą go.
 • Usunięte – trafia tu każdy usunięty scenariusz. Możesz go w dowolnej chwili przywrócić do tabeli, z której został usunięty.

Każda z tabel zawiera kolumny:

 • Status – wyświetla aktualny stan scenariusza.
 • ID – numer identyfikacyjny scenariusza.
 • Nazwa – tytuł nadany przy tworzeniu scenariusza. W tej kolumnie znajdziesz też dodatkowy opis scenariusza, ukryty pod ikoną. Najedź kursorem na ikonę przy tytule scenariusza, żeby zobaczyć opis.
 • Punkt początkowy – informuje, jaki punkt początkowy został ustawiony dla danego scenariusza: zapis, zaplanowany, dnia, porzucone przeglądanie, porzucony koszyk, dodanie do koszyka, zamówienie.
 • Przychód – w walucie konta; przychód wygenerowany przez scenariusz.
 • Rozpoczęło – liczba osób, która spełniła warunki punktu początkowego i znalazła się na ścieżce realizowanej przez scenariusz.
 • Aktywnych – liczba użytkowników znajdujących się obecnie w scenariuszu.
 • Wyszło – liczba użytkowników, którzy przestali spełniać warunki scenariusza, zanim dotarli do punktu końcowego.
 • Zakończyło – liczba użytkowników, która pomyślnie przeszła cały scenariusz.
 • Ostatnia edycja – data ostatniej zmiany wprowadzonej w scenariuszu.
 • Ostatnia kolumna zawiera akcje związane z zarządzaniem scenariuszami – podgląd, statystyki, aktywacja scenariusza, edycja, duplikuj, kasuj. Akcja Duplikuj zapisze powielony scenariusz jako szkic. W trakcie duplikacji możesz zdecydować, czy mają również zostać powielone wiadomości używane przez ten scenariusz.

W tabelach Treści e-mail oraz Treści web push wyświetlamy wszystkie wiadomości użyte w scenariuszach. One również są pogrupowane według statusów:

 • Wszystkie – wyświetla listę wszystkich stworzonych wiadomości e-mail.
 • Szkice wiadomości – tu znajdziesz e-maile, które są w trakcie tworzenia. Możesz je edytować lub aktywować w scenariuszu.
 • Gotowe do użycia – na liście znajdziesz wiadomości przygotowane do użycia w scenariuszach. Z tego miejsca możesz je edytować.
 • W użyciu – wyświetla się lista z e-mailami aktualnie używanymi w scenariuszach. Możesz je edytować.
 • Użyte – zbiór wiadomości wcześniej wykorzystanych w scenariuszach.
 • Usunięte – zawiera wszystkie usunięte wiadomości z opcją przywrócenia.

Z poziomu tabel stworzysz wiadomość klikając w przycisk Stwórz nową treść nad tabelą po prawej stronie.

W tabeli Zdarzenia wyświetlamy zdarzenia stworzone przez Ciebie na potrzeby punktu startowego Zdarzenia niestandardowe. Są one używane do rejestrowania nietypowych akcji i czynności wykonanych przez klienta w Twoim e-sklepie.

Tabela Lista zdarzeń zawiera następujące kolumny:

 • ID – numer identyfikacyjny zdarzenia.
 • Nazwa – nadana przez Ciebie nazwa własna zdarzenia, np. usunięcie z koszyka, wyświetlenie promocji.
 • Opis – dodatkowe informacje nt. zdarzenia, ułatwiające identyfikację lub jego użycie.
 • Ostatnia kolumna zawiera akcje związane z zarządzaniem zdarzeniami, takie jak Log, Edycja i Usuń.

Z poziomu tej tabeli stworzysz zdarzenie niestandardowe klikając w przycisk Stwórz nowe zdarzenie nad tabelą po prawej stronie.

Dla wszystkich list dostępne jest szybkie wyszukiwanie – okno wyszukiwarki wraz z opcjami filtrowania znajdziesz nad każdą tabelą.

Tworzenie scenariuszy

W menu bocznym znajdź sekcję Automatyzacja, a następnie przejdź do podsekcji Scenariusze. Na górze ekranu, po prawej stronie kliknij przycisk Utwórz nowy scenariusz.

Scenariusz zbudujesz w dwóch krokach.

Krok 1: Ustawienia scenariusza

Nadaj scenariuszowi nazwę i – opcjonalnie – opis. Zanim przejdziesz do projektowania scenariusza, kliknij ikonę zębatki i ustaw dodatkowe opcje. Dzięki temu Twój scenariusz będzie działał skuteczniej.

 1. Obowiązkowo, w opcji Obsługa duplikatów – zdecyduj, co się wydarzy, jeśli klient odwiedzający Twoją stronę jest już uwzględniony w scenariuszu i trafia do niego ponownie:
  • Stwórz nową instancję – klient jest oznaczany jako nowy, po raz pierwszy obecny w scenariuszu. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona. Warto ją zostawić dla scenariuszy skupiających się na zamówieniach.
  • Ignoruj – ponowna obecność klienta w scenariuszu, w którym już się znajduje, jest ignorowana. Opcja ta nie zadziała dla klienta, który ukończył scenariusz i ponownie się w nim znalazł.
  • Przenieś na początek – poprzednia informacja o obecności klienta w scenariuszu jest usuwana i zastępowana nową.

Zalecamy zaznaczenie drugiej lub trzeciej pozycji, jeśli realizujesz scenariusz odzyskiwania porzuconego koszyka.

 1. Opcjonalnie, w opcji Opuść scenariusz, jeśli nastąpi – wybierz, kiedy usunąć klienta ze scenariusza. Możesz zaznaczyć jedną lub obie pozycje w opcji:
  • Sfinalizowanie zamówienia – klient zostanie usunięty ze scenariusza po tym, jak dokona zakupu, na podstawie danych transakcyjnych.
  • Wejście na stronę – klient zostanie usunięty ze scenariusza po wejściu na stronę.

Kliknij przycisk Zapisz znajdujący się na dole, pod opcjami.

Krok 2: Projektowanie scenariusza – diagram

Na ekranie widzisz szare pole robocze, na którym ułożysz scenariusz.

Każdy scenariusz ma punkt początkowy oraz punkt końcowy. Między nimi możesz umieścić dowolną ilość etapów, przez które ma przejść klient. Punkty początkowy i końcowy są obowiązkowe, bez nich scenariusz się nie uruchomi.

Punkty początkowe w scenariuszach

Punkt początkowy to akcja wykonana przez klienta na Twojej stronie, która uruchamia scenariusz. Takim zdarzeniem może być porzucenie koszyka lub zapis na newsletter.

Punkty początkowe dostępne w scenariuszach to:

Główne wyzwalacze

Zapis – do scenariusza wejdą klienci po udzieleniu zgody na kontakt i pasujący do wybranego segmentu. W tym punkcie:

 • Wybierzesz z listy rodzaj zgody, którą musi wyrazić klient,
 • Wskażesz segment, którego warunki powinien spełniać. Kliknij Wybierz segment, żeby wyświetlić listę segmentów lub Stwórz segment, żeby przygotować nowy.

Zaplanowany – klienci z wybranego segmentu wejdą do scenariusza w określonych odstępach czasu:

 • Dziennie – co x dni o określonej godzinie lub każdego dnia roboczego o określonej godzinie,
 • Tygodniowo – w każdy wybrany dzień / dni tygodnia o określonej godzinie,
 • Miesięcznie – co x miesięcy każdego wybranego x dnia o określonej godzinie lub pierwszego / drugiego / trzeciego / czwartego / ostatniego wybranego dnia co x miesięcy o określonej godzinie,
 • Wyrażenie cron – umożliwia szczegółową konfigurację cyklicznego uruchamiania scenariusza.

W punkcie ustawisz też datę i godzinę, w której rozpocznie się powtarzanie ustawionego wcześniej cyklu, oraz wybierzesz segment klientów, którzy wejdą do scenariusza.

Dnia – klienci z wybranego segmentu wejdą do scenariusza w określonym dniu i czasie. W tym punkcie:

 • Wybierzesz z listy rodzaj zgody udzielonej przez klienta,
 • Wskażesz segment, do którego powinien należeć. Kliknij Wybierz segment, żeby wyświetlić listę segmentów lub Stwórz segment, żeby przygotować nowy.

Zdarzenie – klienci z wybranego segmentu wejdą do scenariusza po wystąpieniu zdarzenia niestandardowego (custom event) wywoływanego po API. Takie zdarzenie musisz wcześniej dodać do scenariusza. Sprawdź, jak utworzyć zdarzenie niestandardowe. W tym punkcie również:

 • Wybierzesz z listy rodzaj zgody, którą musi wyrazić klient,
 • Wskażesz segment, którego warunki powinien spełniać. Kliknij Wybierz segment, żeby wyświetlić listę segmentów lub Stwórz segment, żeby przygotować nowy.

Aktywności na stronie

Porzucone przeglądanie – do scenariusza wejdą klienci po porzuceniu przeglądania. Porzucone przeglądanie rejestrujemy wtedy, gdy klienci przeglądali produkty znajdujące się w Twoim sklepie, ale nie dodali ich do koszyka.

Porzucony koszyk – Do scenariusza wejdą klienci po porzuceniu koszyka. Porzucony koszyk rejestrujemy wtedy, gdy klienci dodadzą produkt do koszyka, ale do niego nie wejdą, oraz gdy klienci wejdą do koszyka, ale nie przejdą do kasy i nie złożą zamówienia.

Dodanie do koszyka – Do scenariusza wejdą klienci po dodaniu dowolnego produktu do koszyka.

Zamówienie – do scenariusza wejdą klienci po złożeniu zamówienia. Dla wszystkich tych punktów:

 • Możesz nadać nazwę własną.
 • Wybierzesz z listy rodzaj zgody udzielonej przez klienta
 • Wskażesz segment, do którego powinien należeć. Kliknij Wybierz segment, żeby wyświetlić listę segmentów lub Stwórz segment, żeby przygotować nowy.

Spadek ceny do scenariusza wejdą klienci, gdy spadła cena produktów, którymi są zainteresowani.

 • W polu Strona wskaż sklep, którego dotyczy spadek ceny.
 • W polu Segment wskaż grupę klientów, która wejdzie do scenariusza.

Następnie ustaw warunki dotyczące klientów, samej obniżki ceny oraz katalogu produktów, na bazie którego aktualizowane są w scenariuszu informacje o spadku ceny.

W sekcji Obniżka ceny o co najmniej wskaż najmniejszą wartość obniżki oraz jej rodzaj – obniżka procentowa lub kwotowa:

 • Możesz wybrać jeden lub oba warunki. Gdy wybierzesz oba, scenariusz zadziała, gdy oba zostaną spełnione, np. cena produktów spadnie o 10%, ale o nie mniej niż 10 PLN.
 • Waluta w tej sekcji odpowiada głównej walucie ustawionej w Twoim sklepie.

W sekcji Obniżka dotyczy klientów, którzy wskaż warunki, jakie musi spełnić klient, żeby wejść do scenariusza i dostać informację o spadku cen. Wybierz jeden z dwóch warunków:

 • Klienci mają produkt: w koszyku, na liście ulubionych. Możesz wybrać obie opcje.
 • Klienci: obejrzeli produkt, dodali produkt do koszyka, dodali produkt do listy ulubionych. Możesz wybrać wszystkie opcje. Ustaw też czas, w jakim klienci obejrzeli lub dodali produkt – maksymalnie 30 dni.

W sekcji Sprawdzaj obniżki cen ustaw harmonogram sprawdzania obniżek w katalogu produktów:

 • Dzienny – co ile dni będzie sprawdzana obniżka. Możesz ustawić zakres od 1 do maksymalnie 31 dni.   
 • Tygodniowy – obniżka będzie sprawdzana co tydzień, w wybrany dzień tygodnia. Możesz wybrać jeden lub wiele dni.
 • W następnym polu ustaw godzinę, o której zacznie się sprawdzanie obniżek.

Opcjonalnie, zaznacz sekcję Pomiń produkty kupione przez ostatnie X dni, jeśli chcesz wykluczyć ze scenariusza klientów, którzy kupili upatrzone produkty. Ustaw czas, jaki musi upłynąć od takiego zakupu – maksymalnie 30 dni.   

Kanały komunikacji i zdarzenia

Po wybraniu punktu początkowego wyświetli się lista z kanałami i zdarzeniami, z których buduje się scenariusz.

Kanały

Kanały to sposób komunikacji z klientem, kiedy dotrze do zaplanowanego w scenariuszu zdarzenia.

Wyślij e-mail – zostanie wysłana wiadomość e-mailowa. Przygotujesz ją z poziomu tego kanału lub wcześniej, w sekcji Scenariusze > Lista treści e-mail > Stwórz nową treść.

Wiadomości te różnią się od tych w sekcji Kampanie i tworzone są z pomocą osobnego edytora. Nie możesz użyć wiadomości, która została wykorzystana w innym scenariuszu. ID wiadomości może być wykorzystane tylko raz.

Wyślij SMS – zostanie wysłany SMS. W ustwieniach dodasz gotowy projst wiadomosci lub stworzysz go od podstaw. Ustawisz równieź wszystkie niezbędne zgody i sposób postępowania z klientami, którzy wypisali się z SMS-owego newslettera.

Wyślij web push – do użytkowników wybranej strony zostanie wysłanie powiadomienie web push. Możesz także ustawić, przez jaki czas powiadomienie ma być dostarczane, gdy użytkownik będzie offline. Maksymalny okres to 72 godziny.

Zdarzenia

Zdarzenia to akcje, które chcesz zainicjować dla klientów znajdujących się w scenariuszu.

Opóźnienie – ta akcja umożliwia tymczasowe opóźnienie przejścia klienta do następnego zdarzenia. Możesz ustawić je na określony czas – w minutach, godzinach, dniach, dniach roboczych i tygodniach.

Ustaw dane – ta akcja pozwala na nadanie lub zmianę wartości cechy klienta, który znalazł się w scenariuszu. W zależności od wybranej cechy możesz podjąć następujące działania:

 • Ustaw stałą wartość – ustawia pole na wartość stałą, np. tekst, wartość liczbową, znacznik prawda lub fałsz, np. rozmiar ubrania, wartość zamówienia. Opcja dostępna dla pól numerycznych typu Tekst i Boolean.
 • Wyczyść wartość – unieważnia wybraną cechę.
 • Ustaw bieżąca datę – dostępna tylko dla pól typu Data.
 • Ustaw bieżąca datę i czas – dostępna tylko dla pól typu Data i czas.
 • Zwiększ o stałą wartość – zwiększa wartość pola o stałą, np. dodaje 1 do ilości składanych przez klientów zamówień. Opcja dostępna tylko dla pól numerycznych.
 • Zmniejsz o wartość stałą – zmniejsza wartość pola o stałą, np. odejmuje 1 od liczby zamówień, na które klienci mogą otrzymać rabat Opcja dostępna tylko dla pól numerycznych.

Segmentacja – ta akcja grupuje klientów, którzy znaleźli się w scenariuszu według przygotowanych wcześniej segmentów.

Każdy segment tworzy osobną ścieżkę w scenariuszu, którą można indywidualnie zaprojektować dodając kanały i zdarzenia.

Możesz ustawić maksymalnie 10 segmentów. Jeden z segmentów zawsze będzie oznaczony jako Wszyscy pozostali – zbiera on klientów, którzy nie weszli do pozostałych segmentów.

Ustawienia elementów dodawanych do scenariusza

Ustawienia zdarzeń, kanałów lub wyzwalaczy jest możliwe po dodaniu ich do scenariusza. Zapisuj wszystkie wprowadzone zmiany, inaczej nie zostaną uwzględnione w scenariuszu.

Aby dodać element, przeciągnij i upuść go w wybranym miejscu. Dla punktu początkowego kliknij element, na który ma się zamienić.

Aby edytować element, kliknij go. Po prawej stronie wyświetli się okno edycji tego elementu. Wprowadź dane i kliknij Zapisz.

Aby usunąć element, kliknij ikonę kosza znajdująca się na elemencie.

Punkty końcowe w scenariuszach

W scenariuszu znajduje się jeden punkt końcowy, bez dodatkowych ustawień. Podobnie jak punkt początkowy, punkt końcowy jest niezbędny do uruchomienia scenariusza, dlatego jest stałą częścią każdego diagramu.

Krok 3: Uruchomienie scenariusza

Gdy scenariusz jest gotowy, kliknij Zapisz i uruchom w prawym górnym roku ekranu.

Aby scenariusz został uruchomiony, wszystkie umieszczone w nim elementy muszą być uzupełnione i dobrze skonfigurowane.

Zapisz jako szkic pozwoli ci na zachowanie i późniejszą edycję rozpoczętego scenariusza.

Po uruchomieniu scenariusza, na diagramie zaczną pojawiać się liczniki umiejscowione za każdym etapem. Wskazują one, ile osób przeszło dany etap i trafi do następnego.

Podstawowy scenariusz

Opis podstawowego scenariusza wraz ze wskazówkami znajdziesz w artykule Stwórz pierwszy scenariusz.

Na tej stronie
Do góry