Przejdź do treści

RFM

W sekcji RFM wprowadzisz ustawienia modelu analizy RFM oraz sprawdzisz logi przeliczeń dla ustawionego modelu.

Ustawienia modelu RFM

W menu bocznym wybierz sekcję  Ustawienia, następnie kliknij podsekcję RFM. Wybierz zakładkę Ustawienia modelu.

W polu Rozmiar matrycy RFM wybierz interesującą Cię pozycję. W tej chwili mamy dostępny jeden wymiar matrycy – 5 × 5 × 5 pól.

W polu Przedział czasu wybierz okres, jaki ma uwzględniać analiza RFM. Możesz wybrać tylko jeden przedział czasowy: 2 lata, 1 rok, 6 miesięcy, 5 miesięcy, 4 miesiące.

W sekcji Przedziały punktacji wybierz, w jaki sposób będzie przyznawana punktacja dla wymiarów Recency, Frequency i Monetary. Są dwa sposoby przyznawania punktacji:

 • Obliczanie przedziałów automatycznie na podstawie kwintyli – jest metodą ilościową, obliczanie jest oparte na parametrach statystycznych,
 • Ręczne określanie przedziałów – ustawiasz własną punktację dla każdego z wymiarów.

Możesz ustawić jednakowy lub mieszany sposób przeliczania dla wszystkich wymiarów.

Gdy wybierzesz opcję Określ przedziały ręcznie, wyświetli się tabela, w której wprowadzisz punktację dla 5 przedziałów klientów, gdzie 1 oznacza klienta o najsłabszych wynikach, a 5 – o najlepszych. Dla każdego z wymiarów punktacja będzie dotyczyła:

 • Recency ile dni upłynęło od ostatniego zamówienia klienta,
 • Frequency ile zamówień złożył klient w analizowanym przedziale czasu,
 • Monetarywartość złożonych zamówień w analizowanym przedziale czasu, w walucie wybranej przy zakładaniu konta w ExpertSender.

Wybrany przez Ciebie przedział punktacji wizualizowany jest w sekcji Segmenty RFM. Tam znajdziesz 11 statusów, do których przypisani są Twoi klienci w zależności od punktacji uzyskanej w trzech wspomnianych wymiarach:

 • Czempioni
 • Lojalni
 • Potencjalni lojaliści
 • Nowi klienci
 • Obiecujący
 • Potrzebują uwagi
 • Zaraz zasną
 • Zagrożeni
 • Nie można stracić
 • Zahibernowani klienci
 • Utraceni klienci

Każda punktacja składa się z trzech cyfr odpowiadających kolejno wymiarom recency, frequency i monetary. Jeśli rozmieszczenie punktacji nie oddaje charakterystyki Twojego biznesu, możesz je zmienić przeciągając kafelek z punktacją do innego statusu.

Pod tabelą znajduje się przycisk Przywróć domyślne punktacje, który resetuje wprowadzone zmiany zastępując je systemowymi ustawieniami.

Logi przeliczeń RFM

Tutaj znajdziesz logi przeliczeń, czyli dziennik aktualizacji modelu RFM. Aktualizujemy go raz dziennie, o stałej porze. Spis wszystkich działań znajdziesz w tabeli. Jej kolumny wskazują kolejno:

 • ID – liczbę porządkową danego loga.
 • Rozmiar matrycy RFM – rozmiar matrycy określony w ustawieniach modelu RFM.
 • Przedział czasu – podany w miesiącach, określony w ustawieniach modelu RFM, np. 2 lata to tutaj 24 miesiące.
 • Utworzono – data utworzenia logu.
 • Rozpoczęto – data rozpoczęcia przeliczania logu.
 • Zakończono – data zakończenia przeliczania logu.
 • Status – możliwe statusy to Zakolejkowany, W trakcie, Zakończony, Błąd.
 • Opis błędu – gdy przeliczenie zakończy się błędem, w tym wierszu pojawi się wiadomość – „RFM calculation for unit {unitId} failed. Error: {errorMessage}”. Skontaktuj się ze swoim opiekunem w ExpertSender, który sprawdzi przyczynę błędu i rozwiąże problem.

Nad tabelą, po lewej stronie znajduje się przycisk Przelicz teraz. Jego kliknięcie wymusi aktualizacje modelu RFM w danej chwili. Kolejne logi będą przeliczane od tej godziny, ale już automatycznie.

Jak często przeliczamy dane w modelu RFM?

Model analizy RFM w naszej platformie przeliczany jest raz dziennie. To oznacza, że dane w nim dostępne są stale aktualne, a Twoje kampanie oraz wiadomości zawsze trafią do właściwych klientów.

Na tej stronie
Do góry