Przejdź do treści

Zablokowani

W tym miejscu zbierane są e-maile klientów, które z różnych powodów trafiły na tzw. blocklistę, czyli listę zablokowanych adresów. Są one wyświetlane w tabeli zawierającej:

  • E-mail – zablokowany adres e-mailowy,
  • Powód – – powód nałożenia blokady – klient został dodany ręcznie, zaimportowany, osiągnięto limit miękkich zwrotek z adresu klienta lub zwrotka „nieznany użytkownik”, gdy adres użytkownika nie istnieje.
  • Dodany przez – mechanizm, który zablokował adres, np. EmailBouncerProcessor,
  • Dodano – data i godzina dodania adresu do listy,
  • Opcja usunięcia adresu z listy.

Gdy adres e-mail klienta trafi na taką listę, nie otrzyma on żadnej wiadomości, nawet gdy nadal jest w bazie Twoich klientów.

Jak dodawać adresy e-mail do blocklisty

Zablokowane adresy możesz dodać do blocklisty na dwa sposoby:

  • Importując wcześniej przygotowany plik – powinien być w formacie  CSV, TXT, XLS, XLSX lub ZIP i zawierać jedynie adresy e-mail, umieszczone w pliku jeden pod drugim. Plik nie może być większy niż 31 MB.
  • Za pomocą funkcji Dodaj – wpisując maksymalnie 1000 adresów e-mailowych.
Na tej stronie
Do góry