Przejdź do treści

Klienci – metody API

Za pomocą API zautomatyzujesz dodawanie, pozyskiwanie i zmienianie danych dotyczących Twoich klientów. Służą do tego trzy metody HTTP:

 1. POST – dodawanie informacji o nowym kliencie oraz aktualizacja danych istniejącego klienta.
 2. GET {id} – pozyskiwanie informacji o kliencie po przypisanym do niego numerze ID.
 3. GET {email} – pozyskiwanie informacji o kliencie po przypisanym do niego adresie e-mail.
 4. GET {phone} – pozyskiwanie informacji o kliencie po przypisanym do niego numerze telefonu.
 5. GET {crmId} – pozyskiwanie informacji o kliencie po przypisanym do niego numerze CRM ID.

Metoda POST – dodawanie informacji o kliencie

Jakie działania na danych możesz przeprowadzić z tą metodą?

 • Add – stworzenie klienta w platformie ExpertSender i dodanie zestawu danych o nim.
 • Update – aktualizacja zestawu danych klienta, który już znajduje się w platformie.
 • AddOrUpdate – stworzenie klienta w platformie ExpertSender lub aktualizacja jego danych, gdy są już obecne w platformie.

Metoda POST – zapytanie

Żeby wysłać zapytanie z użyciem tej metody, musi ono zawierać:

 1. Adres serwera (endpoint): https://api.ecdp.app/customers
 2. Parametry:
ParametrTypKategoriaOpis
x-api-keystringheadertwój klucz API, który znajdziesz w Ustawienia > API
modestringbodyAdd, Update, AddOrUpdate – wybierz jedno z działań, jakie chcesz przeprowadzić na danych:
matchBystringbodyEmail, PhoneNumber, CrmId, GUID, VisitorId; wybierz, według jakiej danej ma być identyfikowany klient, według informacji w Ustawienia > Klienci > Domyślne pole identyfikujące.

Pozostałe parametry, które możesz dodać do zapytania:

ParametrTypOpis
email*stringadres e-mail klienta
phone*stringnumer telefonu klienta;  ciąg znaków bez spacji
crmId*stringnumer CRM ID klienta
firstNamestringimię klienta
lastNamestringnazwisko klienta
dateOfBirthstring($date-time)data urodzenia klienta w formacie: 2023-07-25T12:35:54.712Z, gdzie T oddziela datę od czasu i oznacza format długiego czasu, zawierający sekundy, a Z oznacza czas UTC
genderstringpłeć klienta: Male, Female, NotSpecified
customAttributes cechy klienta; obejmuje dodatkowy zestaw parametrów >>> zobacz tabelę poniżej
consentsData dane dotyczące zgód; obejmuje dodatkowy zestaw parametrów >>> zobacz tabelę poniżej

Parametry customAttributes oraz consentsData posiadają jeszcze własne parametry, które pozwolą Ci na dodanie lub uzyskanie bardziej szczegółowych informacji.

Dla customAttributes (cechy klienta) są to:

ParametrTypOpis
name*stringnazwa cechy klienta; parametr obowiązkowy, gdy chcesz dodać informację o cechach niestandardowych; minimalna ilość znaków: 1
valuestringwartość cechy klienta

Dla consentsData (dane dotyczące zgód) są to:

ParametrTypOpis
consentsszczegółowe dane dotyczące zgód; obejmuje dodatkowy zestaw parametrów >>> zobacz tabelę poniżej
forcebooleanwskazuje, czy dla zgód oznaczonych jako „AwaitingConfirmation” ma być wysłany kolejny link potwierdzający, bez względu na to, czy był wysłany wcześniej
confirmationMessageIdinteger($int32)ID wiadomości potwierdzającej

Dla consents są to:

ParametrTypOpis
id*integer($int32)ID pojedynczej zgody; parametr obowiązkowy, gdy chcesz dodać lub pozyskać informację o zgodzie
value*stringstatus potwierdzenia zgody; możliwe wartości zgód to „False”, „AwaitingConfirmation”, „True”; parametr obowiązkowy, gdy chcesz dodać lub pozyskać informację o zgodzie.
Gdy wybierzesz „AwaitingConfirmation”, zostanie wysłany do klienta e-mail potwierdzający udzielenie zgody.

Metoda POST – składnia zapytania

Poniżej widzisz przykładową składnię zapytania, za pomocą którego chcesz dodać (Add) klienta do bazy.

{
 "mode": "Add",
 "matchBy": "Email",
 "data": [
  {
   "email": "string",
   "phone": "string",
   "crmId": "string",
   "firstName": "string",
   "lastName": "string",
   "dateOfBirth": "2023-07-26T12:28:33.490Z",
   "gender": "Female",
   "customAttributes": [
    {
     "name": "string",
     "value": "string"
    }
   ],
   "consentsData": {
    "consents": [
     {
      "id": 0,
      "value": "False"
     }
    ],
    "force": true,
    "confirmationMessageId": 0
   }
  }
 ]
}

W przypadku aktualizacji danych klienta zmień parametr „mode” na „Update”. Jeśli nie wiesz, czy dany klient jest już w bazie, a chcesz dodać jego dane, zmień parametr „mode” na „AddOrUpdate”.

Kody odpowiedzi na zapytanie metodą POST

201: Created

Żądanie zostało utworzone.

400: Bad request

Żądanie nie zostało przetworzone. Powodem jest zwykle brakujący lub nieprawidłowy parametr, jak email, phone itp.
Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string",
 "errors": [
  "string"
 ]
}

401: Unauthorized

W żądaniu brakowało klucza API lub prosisz o dostęp do informacji, do których nie masz uprawnień.

Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string"
}

Metoda GET – pozyskiwanie informacji o kliencie

Metoda GET służy do pozyskiwania informacji o kliencie z platformy ExpertSender. Na prawidłowo sformułowane zapytanie API otrzymasz odpowiedź o statusie ‘tylko do odczytu’

Masz do dyspozycji cztery rodzaje metody GET, które różnią się jedynie informacjami wymaganymi do wysłania zapytania.

Metoda GET{id} z użyciem numeru ID klienta

Metoda służy do pozyskania informacji o kliencie po przypisanym do niego numerze ID. Żeby wysłać zapytanie z użyciem tej metody, musi ono zawierać:

 1. Adres serwera (endpoint): https://api.ecdp.app/customers/id/{id}
 2. Parametry:
ParametrTypKategoriaOpis
x-api-keystringheaderklucz API, który znajdziesz w Ustawienia > API
idstringpathnumer ID klienta

Prawidłowe zapytanie API o klienta o numerze ID 12 będzie wyglądało następująco: https://api.ecdp.app/customers/id/{12}

Kody odpowiedzi na zapytanie metodą GET{id}

200: Success

Żądanie zostało utworzone.

Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "status": 0,
 "data": {
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "crmId": "string",
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "dateOfBirth": "2023-07-25T13:58:16.339Z",
  "gender": "Female",
  "rfmSegment": "string",
  "totalSpent": 0,
  "totalOrders": 0,
  "totalOrderReturns": 0,
  "avgOrder": 0,
  "avgPricePoint": 0,
  "lastOrder": "2023-07-25T13:58:16.339Z",
  "avgTimeBetweenOrdersInDays": 0,
  "currencySymbol": "string",
  "customAttributes": [
   {
    "name": "string",
    "value": "string"
   }
  ],
  "consentsData": {
   "consents": [
    {
     "id": 0,
     "value": "False"
    }
   ]
  }
 }
}

401: Unauthorized

W żądaniu brakowało klucza API lub prosisz o dostęp do informacji, do których nie masz uprawnień. Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string"
}

404: Not found

Na serwerze nie ma danych, których szukasz.

Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string"
}

Metoda GET{email} z użyciem adresu e-mail klienta

Metoda służy do pozyskania informacji o kliencie po przypisanym do niego adresie e-mail. Żeby wysłać zapytanie z użyciem tej metody, musi ono zawierać:

 1. Adres serwera (endpoint): https://api.ecdp.app/customers/email/{email}
 2. Parametry:
ParametrTypKategoriaOpis
x-api-keystringheaderklucz API, który znajdziesz w Ustawienia > API
emailstringpathadres e-mail klienta

Wzór zapytania API o klienta o adresie e-mail adam@poczta.pl będzie wyglądało następująco: https://api.ecdp.app/customers/email/{adam@poczta.pl}

Kody odpowiedzi na zapytanie metodą GET{email}

200: Success

Zapytanie zostało przetworzone, serwer zwrócił odpowiedź.

Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "status": 0,
 "data": {
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "crmId": "string",
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "dateOfBirth": "2023-07-25T14:02:39.444Z",
  "gender": "Female",
  "rfmSegment": "string",
  "totalSpent": 0,
  "totalOrders": 0,
  "totalOrderReturns": 0,
  "avgOrder": 0,
  "avgPricePoint": 0,
  "lastOrder": "2023-07-25T14:02:39.444Z",
  "avgTimeBetweenOrdersInDays": 0,
  "currencySymbol": "string",
  "customAttributes": [
   {
    "name": "string",
    "value": "string"
   }
  ],
  "consentsData": {
   "consents": [
    {
     "id": 0,
     "value": "False"
    }
   ]
}

401: Unauthorized

W żądaniu brakowało klucza API lub prosisz o dostęp do informacji, do których nie masz uprawnień. Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string"
}

404: Not found

Na serwerze nie ma danych, których szukasz.

Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string"
}

Metoda GET{phone} z użyciem numeru telefonu klienta

Metoda służy do pozyskania informacji o kliencie po przypisanym do niego numerze telefonu. Żeby wysłać zapytanie z użyciem tej metody, musi ono zawierać:

 1. Adres serwera (endpoint): https://api.ecdp.app/customers/phone/{phone}
 2. Parametry:
ParametrTypKategoriaOpis
x-api-keystringheaderklucz API, który znajdziesz w Ustawienia > API
phonestringpathnumer telefonu klienta

Prawidłowe zapytanie API o klienta o numerze telefonu 123 456 789 będzie następujące: https://api.ecdp.app/customers/phone/{123456789}

Kody odpowiedzi na zapytanie metodą GET{phone}

200: Success

Zapytanie zostało przetworzone, serwer zwrócił odpowiedź.

Przykładowa składania odpowiedzi:


{
 "status": 0,
 "data": {
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "crmId": "string",
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "dateOfBirth": "2023-07-26T07:02:46.313Z",
  "gender": "Female",
  "rfmSegment": "string",
  "totalSpent": 0,
  "totalOrders": 0,
  "totalOrderReturns": 0,
  "avgOrder": 0,
  "avgPricePoint": 0,
  "lastOrder": "2023-07-26T07:02:46.313Z",
  "avgTimeBetweenOrdersInDays": 0,
  "currencySymbol": "string",
  "customAttributes": [
   {
    "name": "string",
    "value": "string"
   }
  ],
  "consentsData": {
   "consents": [
    {
     "id": 0,
     "value": "False"
    }
   ]
  }
 }
}

401: Unauthorized

W żądaniu brakowało klucza API lub prosisz o dostęp do informacji, do których nie masz uprawnień. Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string"
}

404: Not found

Na serwerze nie ma danych, których szukasz.

Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string"
}

Metoda GET{crmId} z użyciem numeru CRM ID klienta

Metoda służy do pozyskania informacji o kliencie po przypisanym do niego numerze ID w Twoim systemie CRM. Żeby wysłać zapytanie z użyciem tej metody, musi ono zawierać:

 1. Adres serwera (endpoint): https://api.ecdp.app/customers/crmId/{crmId}
 2. Parametry:
ParametrTypKategoriaOpis
x-api-keystringheaderklucz API, który znajdziesz w Ustawienia > API
crmIdstringpathnumer identyfikacyjny klienta, który ma przypisany w Twoim systemie CRM

Zapytanie API o klienta o numerze CRM ID 57 będzie wyglądało tak: https://api.ecdp.app/customers/crmId/{57}

Kody odpowiedzi na zapytanie metodą GET{crmId}

200: Success

Zapytanie zostało przetworzone, serwer zwrócił odpowiedź.

Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "status": 0,
 "data": {
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "crmId": "string",
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "dateOfBirth": "2023-07-26T07:07:53.146Z",
  "gender": "Female",
  "rfmSegment": "string",
  "totalSpent": 0,
  "totalOrders": 0,
  "totalOrderReturns": 0,
  "avgOrder": 0,
  "avgPricePoint": 0,
  "lastOrder": "2023-07-26T07:07:53.146Z",
  "avgTimeBetweenOrdersInDays": 0,
  "currencySymbol": "string",
  "customAttributes": [
   {
    "name": "string",
    "value": "string"
   }
  ],
  "consentsData": {
   "consents": [
    {
     "id": 0,
     "value": "False"
    }
   ]
  }
 }
}

401: Unauthorized

W żądaniu brakowało klucza API lub prosisz o dostęp do informacji, do których nie masz uprawnień. Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string"
}

404: Not found

Na serwerze nie ma danych, których szukasz.

Przykładowa składania odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string"
}
Na tej stronie
Do góry