Przejdź do treści

Zdarzenia niestandardowe w scenariuszach – metody API

Dzięki API zautomatyzujesz dodawanie danych dotyczących niestandardowych zdarzeń użytych w scenariuszach. Dostępna metoda dla tych działań to POST.

Metoda POST – dodawanie zdarzeń niestandardowych do scenariuszy

Żeby wysłać zapytanie z użyciem tej metody, potrzebujesz następujących informacji:

 1. Adres serwera (endpoint): https://api.ecdp.app/scenariocustomevents
 2. Parametry:
ParametrTypKategoriaOpis
x-api-keystringheaderklucz API
customEventIdinteger($int32)bodynumer ID zdarzenia niestandardowego

Pozostałe parametry, które możesz dodać do zapytania:

ParametrTypOpis
customerIdstringnumer ID klienta
customerEmailstringadres e-mail klienta; minimalna ilość znaków: 0, maksymalna ilość znaków: 320
customerEmailMd5stringadres e-mail klienta szyfrowany za pomocą algorytmu Md5; minimalna ilość znaków: 0, maksymalna ilość znaków: 32
customerEmailSha256stringadres e-mail klienta szyfrowany za pomocą algorytmu Sha256; minimalna ilość znaków: 0, maksymalna ilość znaków: 64
customerPhonestringnumer telefonu klienta; minimalna ilość znaków: 0, maksymalna ilość znaków: 20
customerCrmIdstringnumer CRM ID klienta; minimalna ilość znaków: 0, maksymalna ilość znaków: 128
dataFieldsdodatkowe dane opisujące zdarzenie niestandardowe; obejmuje dodatkowy zestaw parametrów >>> zobacz tabele poniżej

Parametry dataFields posiada własne parametry, które pozwolą Ci na dodanie lub uzyskanie bardziej szczegółowych informacji.

ParametrTypOpis
namestringnazwa danej
typestringtyp danej: String, Text, Number, Money, Date, DateTime, Boolean, Url
valuestringwartośc danej

Metoda POST – składnia zapytania

Poniżej znajdziesz przykładową składnię, za pomocą której dodasz zdarzenia niestandardowe do scenariusza.

Składnia zawiera parametry charakterystyczne dla zapytań API dotyczących zamówień, takie jak: customerEventId, customerEmailMd5, customerEmailSha256.

{
 "customEventId": 0,
 "customerId": 0,
 "customerEmail": "string",
 "customerEmailMd5": "string",
 "customerEmailSha256": "string",
 "customerPhone": "string",
 "customerCrmId": "string",
 "dataFields": [
  {
   "name": "string",
   "type": "String",
   "value": "string"
  }
 ]
}

Kody odpowiedzi na zapytanie API

201: Created

Żądanie zostało utworzone.

400: Bad request

Żądanie nie zostało przetworzone, powodem jest zwykle brakujący lub nieprawidłowy parametr. Przykładowa składnia odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string",
 "errors": [
  "string"
 ]
}

401: Unauthorized

W żądaniu brakowało klucza API lub prosisz o dostęp do informacji, do których nie masz uprawnień. Przykładowa składnia odpowiedzi:

{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string"
}

404: Not found

Na serwerze nie ma danych, których szukasz. Przykładowa składania odpowiedzi:


{
 "type": "string",
 "title": "string",
 "status": 0,
 "detail": "string",
 "instance": "string"
}

Na tej stronie
Do góry