Przejdź do treści

Raporty subskrybentów email

By uzyskać dostęp do raportów subskrybentów email, wybierz Raporty > Subskrybenci Email z menu po lewej stronie. Zobaczysz następujący widok:

Raport subskrybentów wskazuje:

 • Wielkość listy – całkowita liczba subskrybentów na liście na końcu okresu;
 • Różnica – różnica pomiędzy liczbą dodanych i usuniętych użytkowników; wartość może być ujemna
 • Dodani – całkowita liczba subskrybentów dodanych do bazy w analizowanym okresie;
  • UI – subskrybenci ręcznie wprowadzeni do systemu;
  • Import – subskrybenci dodani poprzez import lub automatyczne zadanie;
  • API – subskrybenci dodani poprzez API;
  • Web – subskrybenci którzy wypełnili formularz;
 • Usunięci – całkowita liczba subskrybentów którzy opuścili bazę w analizowanym okresie;
  • Wypis – subskrybenci, którzy kliknęli na link wypisu;
  • Użytkownik – subskrybenci ręcznie usunięci z systemu (przez UI);
  • Zwrotka – subskrybenci, którzy osiągnęli limit miękkich zwrotek (by ustalić tą wartość, wybierz z menu Ustawienia > Jednostka biznesowa > Ustawienia ogólne oraz wprowadź nową wartość w polu Limit miękkich zwrotek);
  • Spam – osoby, które kliknęły przycisk Spam w interfejsie klienta e-mail;
  • Brak skrzynki – subskrybenci usunięci z bazy danych ze względu na nieistniejący adres e-mail (twarda zwrotka);
  • Czarna lista – osoby, które kliknęły przycisk Spam w interfejsie klienta e-mail oraz osoby dodane do czarnej listy przez platformę ExpertSender;
  • Usunięci przez API
 • Boty – boty, które wpadły w pułapkę (spam decoy) podczas wypełniania formularza subskrypcji (więcej szczegółów w artykule Formularze);

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry