Przejdź do treści

Zdarzenia specjalne

Scenariusze mogą być inicjowane poprzez zapytanie API. 

Ta opcja jest użyteczna np. gdy chcemy wykorzystać informacje o interakcji klienta z marką na stronie internetowej (jak np. porzucenie koszyka zakupowego) lub w dowolnym innym punkcie stykowym (jak np. wykorzystanie karty lojalnościowej podczas zakupów w sklepie stacjonarnym), by rozpocząć odpowiedni scenariusz marketing automation na wielokanałowej platformie.

Każde zdarzenie specjalne uruchamiane jest indywidualnie dla każdego subskrybenta. Zapytanie API ze zdarzeniem specjalnym może także zawierać dodatkowe pola danych, które będą dostępne w scenariuszu tak długo, póki dany subskrybent będzie w nim uczestniczył.

Jedno zdarzenie specjalne może zostać użyte do uruchomienia kilku scenariuszy równocześnie.

By użyć zdarzenia specjalnego, musi ono zostać wcześniej zdefiniowane w sekcji Scenariusze > Zdarzenia. Sekcja ta umożliwia przeglądanie istniejących zdarzeń oraz definiowanie nowych poprzez kliknięcie na przycisk Stwórz nowe zdarzenie u góry ekranu:

To wywoła wyskakujące okno, w którym będziesz mógł edytować nowe zdarzenie:

Wprowadź nazwę nowego zdarzenia, oraz, opcjonalnie, jego opis.

By monitorować użycie zdarzenia, zaznacz pole Włącz logowanie zdarzeń przed zapisaniem zdarzenia. Może to się przydać, gdy chciałbyś kiedyś debugować swoje zapytania. Warto jednak zauważyć, że na dzień dzisiejszy musisz skontaktować się ze swoim Account Managerem by uzyskać dostęp do tych logów. 

By zacząć używać API zdarzeń specjalnych, zapamiętaj najpierw jego unikatowe ID, widoczne w kolumnie tuż obok nazwy zdarzenia w sekcji Zdarzenia dla scenariuszy:

Numer ID zdarzenia jest następnie używany w zapytaniu API, które jest uruchamiane po tym jak zdarzenie ma miejsce.

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry