Przejdź do treści

Tagowanie linków

Tagowanie linków to opcja, która pozwala Ci na dołączenie dowolnego taga do linku umieszczonego w wiadomości. W ten sposób możesz uzyskać informacje zbiorcze o klinięciach na konkretne linki lub typach linków niezależnie od typu wiadomości.

Na przykład, wiele e-maili e-commerce'owych zawiera kategorie jak Mężczyzna, Kobieta, Dziecko itpW każdej z tych kategorii zagnieżdżonych może być wiele linków. Jeśli otagujesz każdy link jako należący do danej kategorii, możesz z łatwością znaleźć subskrybentów, którzy kliknęli na dowolny link w kategorii Kobieta oraz wysłać im więcej ofert produktów damskich.

Istnieje również możliwość automatycznego tagowania linków. Możesz określić kryteria algorytmu, który będzie analizował każdy link oraz sprawdzał, w jaki sposób powinien on zostać otagowany. Na przykład, wszystkie linki zawierające wyrazy kluczowe, jak kobieta, kobiety oraz damski mogą automatycznie otrzymywać tag produkt_dla_kobiet.

Dodaj nowy tag

Aby dodać nowy tag:

 1. Z menu po lewej stronie wybierz Ustawienia > Tagowanie linków.
 2. Kliknij Utwórz nowy tag. Otworzy się okno edycji taga.
 3. Dodaj nazwę taga (np. produkty_dla_kobiet)
 4. By stworzyć nowy warunek automatycznego tagowania linków, kliknij Dodaj nowy rekord.
 5. Wybierz typ rekordu z rozwijanej listy:
  • równa się
  • nie równa się
  • zawiera
  • nie zawiera
  • zaczyna się z
  • kończy się z
 6. W polu Definicja, wprowadź wyraz kluczowy, którego algorytm będzie szukał w linku.
 7. W kolumnie Działania wybierz Aktualizuj by dodać nowy rekord.
 8. Powtórz kroki 4-7 dla każdego nowego wyrazu kluczowego, który chcesz skojarzyć z tym tagiem.
 9. Jeśli chcesz zmienić kolejność wyrazów kluczowych, kliknij na jeden z nich i przeciągnij go w dowolne miejsce (do góry lub do dołu) i tam go upuść. Kolejność jest ważna, ponieważ wyrazy kluczowe które są wyżej na liście będą wcześniej sprawdzane.
 10. Możesz z łatwością sprawdzić, czy dany link został prawidłowo otagowany. Rekordy które zwrócą pozytywny wynik zostaną podświetlone na zielono:
 11. Jeśli mechanizm prawidłowo analizuje linki, zapisz i aktywuj tag lub też zapisz jako nieaktywny.

Użycie tagów linków w segmentacji

Dzięki tagowaniu linków bardzo łatwo jest stworzyć segment składający się z subskrybentów, którzy kliknęli na dowolną wiadomość otagowaną jako "produkt_dla_kobiet" lub z dowolnym innym tagiem. Wystarczy wybrać odpowiednie wyrażenie:

Użycie tagów linków w wiadomościach wyzwalanych

Możesz także tak ustawić link tag, by wywoływał wiadomość wyzwalaną. Gdy tylko subskrybent kliknie na link otagowany jako np. "produkty_dla_kobiet", wiadomość wyzwalana zostanie aktywowana. Bez tagowania linków konieczny byłoby uwzględnienie każdej pojedyńczej wiadomości w wyzwalaczu.

Na tej stronie
Do góry