Przejdź do treści

Raporty zbiorcze Web Push

ExpertSender umożliwia Ci uzyskanie dostępu do szczegółowych informacji i statystyk dotyczących wszystkich powiadomień Web Push wysłanych z Twojego konta.

Jak uzyskać dostęp do raportów zbiorczych Web Push?

By uzyskać dostęp do raportów zbiorczych email, wybierz z menu po lewej stronie Raporty > Zbiorcze Web Push.

Zbiorcze raporty Web Push

Pojawi się następujący widok:

Raport zawiera następujące dane:

 • Wysłane – dostarczone + zwrotki
 • Zwrotki – w powiadomieniach Web Push za zwrotkę uważamy każdą odpowiedź serwera typu 4XX i inną niż 410 (która oznacza wypis)
 • Dostarczone
 • Otwarcia
 • Unikalne otwarcia
 • Kliknięcia – wszystkie kliknięcia, wliczając kilka kliknięć jednego subskrybenta
 • Unikalne kliknięcia – ilość pierwszych kliknięć na dowolny link przez dowolnego subskrybenta
 • Klikający – ilość unikatowych subskrybentów, którzy kliknęli na dowolny link w dowolnej wiadomości
 • Wypisania – ilość odpowiedzi serwera typu 410
 • Cele – ilość sytuacji, w których subskrybent dotarł do strony docelowej
 • Wartość celów – wartość, z jaką subskrybent osiągnął stronę docelową

Otwarcia vs. Unikalne otwarcia

Jeżeli jeden subskrybent otworzy ten sam e-mail trzy razy, wydarzenie to pojawi się w statystykach jako trzy otwarcia oraz jedno unikalne otwarcie.

Kliknięcia vs. Unikalne kliknięcia vs. Klikający

Gdy użytkownik kliknie po pięć razy na dwa linki, w statystykach pojawi się dziesięć kliknięć, dwa unikalne kliknięcia oraz jeden klikający.

Na tej stronie
Do góry