Przejdź do treści

Raporty wiadomości Web Push

ExpertSender umożliwia Ci uzyskanie dostępu do szczegółowych informacji i statystyk dotyczących każdego pojedynczego powiadomienia Web Push wysłanego z Twojego konta.

Jak uzyskać dostęp do raportów wiadomości Web Push?

Raport konkretnej wiadomości Web Push może zostać otwarty na dwa sposoby:

 1. Przez sekcję Raporty
  • Z menu po lewej stronie wybierz Raporty > Wiadomości Web Push. Pojawi się tabela ze wszystkimi wiadomościami Web Push, które wysłałeś.
  • Wybierz zakładkę z wybranym typem wiadomości (newsletter lub wiadomość scenariusza) oraz kliknij na wybraną wiadomość.
 2. Poprzez interfejs Wiadomości Web Push:
  • Z menu po lewej stronie wybierz Wiadomości Web Push > Newslettery .
  • Wybierz jedną z zakładek statusu wiadomości (W trakcie wysyłki, Wysłane, Zaplanowane, Wiadomości Robocze, Skasowane, Wstrzymane).
  • Kliknij Raporty obok wiadomości, którą jesteś zainteresowany:

Szczegółowe raporty wiadomości

Pojawi się następujący widok:

Nagłówek zawsze zawiera temat analizowanej wiadomości (1). Raport zawiera następujące dane (2):

 • Wysłane – dostarczone + zwrotki
 • Zwrotki – w powiadomieniach Web Push za zwrotkę uważamy każdą odpowiedź serwera typu 4XX i inną niż 410 (która oznacza wypis)
 • Dostarczone
 • Otwarcia
 • Unikalne otwarcia
 • Kliknięcia – wszystkie kliknięcia, wliczając kilka kliknięć jednego subskrybenta
 • Unikalne kliknięcia – ilość pierwszych kliknięć na dowolny link przez dowolnego subskrybenta
 • Klikający – ilość unikatowych subskrybentów, którzy kliknęli na dowolny link w dowolnej wiadomości
 • Wypisania – ilość odpowiedzi serwera typu 410
 • Cele – ilość sytuacji, w których subskrybent dotarł do strony docelowej
 • Wartość celów – wartość, z jaką subskrybent osiągnął stronę docelową

Otwarcia vs. Unikalne otwarcia

Jeżeli jeden subskrybent otworzy ten sam e-mail trzy razy, wydarzenie to pojawi się w statystykach jako trzy otwarcia oraz jedno unikalne otwarcie.

Kliknięcia vs. Unikalne kliknięcia vs. Klikający

Gdy użytkownik kliknie po pięć razy na dwa linki, w statystykach pojawi się dziesięć kliknięć, dwa unikalne kliknięcia oraz jeden klikający.

W przeciwieństwie do Raportu zbiorczego Web Push, możesz kliknąć na wartość w kolumnie Kliknięcia (zob. (3) powyżej), by otrzymać więcej informacji o kliknięciach w wiadomości.

Na tej stronie
Do góry