Przejdź do treści

Subskrybenci – Najczęściej zadawane pytania

 1. Kim są "niepotwierdzeni" subskrybenci?
 2. Czy niektóre typy zwrotek, jak np. nieznany adres, są automatycznie dodawane do czarnej listy? Jeśli tak, czy są też inne typy zwrotek, które są automatycznie blacklistowane?
 3. Jakie są zalecenia ExpertSender związane z higieną danych?
 4. Czy mogę zaimportować plik większy niż 30MB?
 5. Czym jest limit wiadomości?
 6. Czy mogę użyć własnych stron potwierdzających dla list z potwierdzeniem, własnych stron wypisu i centrum ustawień?
 7. Czy jest możliwość zmiany formy e-maili potiwerdzających do list z potwierdzeniem?
 8. W jaki sposób mogę wgrać listy wykluczeń przez FTP?
 9. W jaki sposób adres jest dodawany do czarnej listy?
 10. W jaki sposób mogę dodać domyślne imię subskrybenta?
 11. Czy jest możliwe dodanie subskrybenta do listy, z której się on już wypisał (np. przypadkowo)?
 12. Jakie są zakresy wartości dla różnych typów cech subskrybenta?

1) Kim są "niepotwierdzeni" subskrybenci?

Ikona "niepotwierdzony" pojawia się w sekcji Subskrybenci > Listy przy listach z potwierdzeniem. Po dodaniu do tych list nowego subskrybenta, dostanie on wiadomość potwierdzającą. Gdy kliknie na zawarty w niej link potwierdzający, dopiero wtedy zostanie dodany do listy. Subskrybenci, którzy nie klikną na link, nie zostaną dodani.

Gdy chcesz podejrzeć niepotwierdzonych subskrybentów, możesz kliknąć na ikonę "Niepotwierdzony" w sekcji Subskrybenci > Listy oraz np. wyeksportować tą listę.


2) Czy niektóre typy zwrotek, jak np. nieznany adres, są automatycznie dodawane do czarnej listy? Jeśli tak, czy są też inne typy zwrotek, które są automatycznie blacklistowane?

Tak, wszystkie adresy e-mail, które generują zwrotkę z powodu nieistniejącego adresu są automatycznie dodawane do globalnej czarnej listy ExpertSender. Żadne inne typy zwrotek nie są blacklistowane.


3) Jakie są zalecenia ExpertSender związane z higieną danych?

Po pierwsze, każdy klient powinien przeanalizować i wzmocnić swoje procedury zapisu. Formularze subskrypcji powinny jasno określać, jakie typy wiadomości będą wysyłane i z jaką częstotliwością. Zawsze też powinny zawierać link do polityki prywatności. Korzystanie z list z potwierdzeniem zawsze działa na korzyść klienta, ponieważ w ten sposób na listę nigdy nie dostaną się błędnie wpisane adresy, bądź też adresy typu spam trap. Istnieją także usługi umożliwiające weryfikację adresu e-mail w momencie subskrypcji.

Co do starych list bez potwierdzenia, zalecamy klientom użycie usług czyszczących listy, jak np. ImpressionWise lub SiftLogic. Narzędzia te oferują zarówno proste wyszukiwanie adresów w Twojej bazie, jak i bardziej złożone rozpoznawanie wzorów.


4) Czy mogę zaimportować plik większy niż 30MB?

Tak, musisz przechowywać swoje pliki na zewnętrznym serwerze, a następnie ustawić zadanie w sekcji Zaplanowane zadania by automatycznie dodać plik do wybranej listy. Pamiętaj, że musisz podać bezpośredni URI wraz z nazwą pliku i rozszerzeniem. Jeśli serwer wymaga danych logowania, by uzyskać dostęp do pliku, również musisz je uwzględnić.


5) Czym jest limit wiadomości?

Limit wiadomości to funkcjonalność mająca na celu uniknięcie zalania subskrybentów zbyt wieloma wiadomościami. Można go włączyć w ustawieniach każdej listy (Subskrybenci > Listy > zakładka Listy subskrybentów > kolumna Akcje > ikona Ustawienia) i jest on wyrażany liczbą godzin, które powinny upłynąć przed wysłaniem następnej wiadomości do każdego subskrybenta na liście.

Przykład: Jeśli ustawisz limit wiadomości na 24 godziny, żaden subskrybent na tej liście, któremu już została wysłana wiadomość, nie otrzyma kolejnej wiadomości przez następne 24 godziny. Jest to przydatne narzędzie, jeżeli wysyłasz wiele wiadomości e-mail tego samego dnia do wielu nachodzących na siebie segmentów.


6) Czy mogę użyć własnych stron potwierdzających dla list z potwierdzeniem, własnych stron wypisu i centrum ustawień?

Tak. Możesz skonfigurować cztery różne strony potwierdzenia w ustawieniach każdej listy (Subskrybenci > Listy > zakładka Listy subskrybentów > kolumna Akcje > ikona Ustawienia > zakładka Strony Docelowe). Obejmują one: stronę dodania do listy (pojawia się po zapisie do listy z potwierdzeniem), stronę potwierdzenia zapisu (po subskrypcji do listy bez potwierdzenia lub po kliknięciu na link potwierdzający), stronę po wypisaniu z listy oraz stronę potwierdzenia zmiany preferencji (pojawiającą się po wprowadzeniu zmian w centrum ustawień). Wklej po prostu własne URLe w odpowiednie pola i wciśnij Zapisz zmiany.

7) Czy jest możliwość zmiany formy e-maili potiwerdzających do list z potwierdzeniem?

Tak. Aby edytować treść e-maili potwierdzających, wybierz zakładkę Email potwierdzający w ustawieniach swojej listy z potwierdzeniem (Subskrybenci > Listy > Listy subskrybentów > Kolumna Akcje > ikona Ustawienia >  zakładka Email potwierdzający).


8) W jaki sposób mogę wgrać listy wykluczeń przez FTP?

 1. Stwórz listę wykluczeń (Subskrybenci > Wykluczenia > Stwórz nową listę wykluczeń)
 2. Wgraj swój plik na serwer FTP (jeśli nie masz własnego serwera FTP, poproś swojego Account Managera o skonfigurowanie serwera w ExpertSender)
 3. Użyj sekcji Zaplanowane zadania > Import do list wykluczeń w celu utworzenia jednorazowego bądź też regularnego importu:
  • Wciśnij Importuj do listy wykluczeń
  • wprowadź pełną ścieżkę pliku (Uri:) praz podaj login i hasło, o ile są one wymagane, by uzyskać dostęp do pliku na serwerze
  • wprowadź nazwę zadania oraz wybierz listę wykluczeń, do której chcesz dokonać importu
  • określ która kolumna pliku zawiera adresy e-mail do zaimportowania
  • określ zakres czasowy, dokładne dni w obrębie zakresu czasowego (dni miesiąca i/lub dni tygodnia) oraz godzinę o której import powinien się rozpocząć; gdy planujesz jedynie jednorazowy import, ustaw zakres czasowy na jeden konkretny dzień

9) W jaki sposób adres jest dodawany do czarnej listy?

Adres e-mail dodawany jest do czarnej listy obecnej jednostki biznesowej jeśli subskrybent wniesie skargę na spam lub też przekroczy limit zwrotek. Możliwe jest też ręczne dodanie adresu e-mail, domeny lub rodziny domen do czarnej listy. W przypadku zwrotek powstałych w wyniku nieistniejących skrzynek, adresy dodawane są do globalnej czarnej listy. Subskrybenci znajdujący się na czarnej liście jednostki biznesowej oraz globalnej czarnej liście są omijani przy wysyłkach. Nigdy nie otrzymają oni wiadomości ani nie będą mogli być dodani do listy, póki nie zostaną uprzednio usunięci z czarnych list.

10) W jaki sposób mogę dodać domyślne imię subskrybenta?

Możesz dodać domyślne imię dla wszystkich subskrybentów oraz domyślne imię dla konkretnej listy.

Aby określić domyślne imię dla wszystkich subskrybentów, wybierz Ustawienia > Jednostka biznesowa > zakładka Subskrybenci. Imię wpisane w tym miejscu zostanie użyte jako imię wszystkich subskrybentów, którzy nie mają wpisanego imienia w polu systemowym "Imię" na liście. Ustawienie to ma niższy priorytet niż ustawienia związane z konkretnymi listami.

By określić domyślne imię dla tylko jednej listy, wybierz Subskrybenci > Listy > zakładka Listy subskrybentów > kolumna Akcje oraz wciśniej przycisk Ustawienia obok listy, dla której chcesz określić domyślne imię. Imię wpisane w tym miejscu zostanie użyte jako imię wszystkich subskrybentów, którzy nie mają wpisanego imienia w polu systemowym "Imię" na liście. Zostanie użyte niezależnie od domyślnego imienia ustawionego dla całej jednostki biznesowej.


11) Czy jest możliwe dodanie subskrybenta do listy, z której się on już wypisał (np. przypadkowo)?

Tak, jest to możliwe. Stwórz w tym celu nowy import do listy, na której musisz wybrać opcję Importuj wypisanych (na etapie Ustawienia importu) lub też użyj zapytania API Add subscriber, które ignoruje status wypisu wszystkich adresów e-mail.

12) Jakie są zakresy wartości dla różnych typów cech subskrybenta?

Typy pól Liczba całkowita i Kwota przyjmują wartości od -2 147 483 648 do 2 147 483 647. Tekst oraz URL mogą składać się z maksymalnie 128 znaków.

ready_for_translation

Na tej stronie
Do góry