Przejdź do treści

Raporty zbiorcze email

ExpertSender umożliwia Ci uzyskanie dostępu do szczegółowych informacji i statystyk dotyczących wszystkich e-maili wysłanych z Twojego konta.

Jak uzyskać dostęp do raportów zbiorczych email?

By uzyskać dostęp do raportów zbiorczych email, wybierz z menu po lewej stronie Raporty > Zbiorcze Email Summary.

Zbiorcze raporty e-mail

Pojawi się następujący widok: 

Raport zawiera następujące dane:

 • Wysłane – dostarczone + zwrotki
 • Zwrotki
 • Dostarczone
 • Otwarcia
 • Unikalne otwarcia
 • Kliknięcia – wszystkie kliknięcia, wliczając kilka kliknięć jednego subskrybenta
 • Unikalne kliknięcia – ilość pierwszych kliknięć na dowolny link przez dowolnego subskrybenta
 • Klikający – ilość unikatowych subskrybentów, którzy kliknęli na dowolny link w dowolnej wiadomości
 • Skargi – kliknięcia na przycisk Spam
 • Wypisania
 • Cele – ilość sytuacji, w których subskrybent dotarł do strony docelowej
 • Wartość celów – wartość, z jaką subskrybent osiągnął stronę docelową

Otwarcia vs. Unikalne otwarcia

Jeżeli jeden subskrybent otworzy ten sam e-mail trzy razy, wydarzenie to pojawi się w statystykach jako trzy otwarcia oraz jedno unikalne otwarcie.

Kliknięcia vs. Unikalne kliknięcia vs. Klikający

Gdy użytkownik kliknie po pięć razy na dwa linki, w statystykach pojawi się dziesięć kliknięć, dwa unikalne kliknięcia oraz jeden klikający.

Wykresy

Dla każdej z kolumn wskazanej w raporcie możesz zobaczyć wykres ukazujący dynamikę tej zmiennej w danym okresie.

Na wykresie pokazane może zostać do 5 zmiennych:

Domyślnie oś czasu przedstawia miesiące, jeśli zakres czasowy raportu jest dłuższy niż jeden miesiąc (zob. etap 1 poniżej). Po kliknięciu na konkretną wartość (etap 2) wykres pokaże bardziej szczegółowe statystyki podzielone na dni (etap 3), a po kolejnym kliknięciu (etap 4) na godziny (etap 5):

By nawigować pomiędzy widokiem miesięcznym, dziennym oraz godzinnym, użyj przycisków Wstecz i W przód w lewym górnym rogu.

ready_for_review

Na tej stronie
Do góry